ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το “Δίκτυο Πόλεων Μ. Αλεξάνδρου”, σήμερα…

Στις πόλεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως τακτικό μέλος θα συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Εξαιρετική ευκαιρία και για τους δήμους της Πιερίας, ειδικά για το δήμο Δίου – Ολύμπου

Πρόκειται για μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία έχει ως κύριο στόχο την προώθηση, προβολή, ανάπτυξη και ανάδειξη του τουρισμού και του πολιτισμού, υπό ευρεία έννοια περιοχών της μεσογειακής λεκάνης, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, μέσω του αντίστοιχου marketing.

Παράλληλα, η εταιρεία προσανατολίζεται στο σχεδιασμό και στην εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης γενικού και ειδικού θεματικού τουρισμού, με τη διαμόρφωση ειδικών πακέτων που θα καλύπτουν τον τουρισμό της κάθε συμμετέχουσας περιοχής, τα συνέδρια, τον θρησκευτικό , εναλλακτικό, αρχαιολογικό, αθλητικό, πολιτιστικό, μεταλλευτικό, οικολογικό και αγρο-τουρισμό , για την προσέλκυση των γενικών και ειδικών ομάδων τουριστών. Επιπροσθέτως,  η εταιρεία συμμετέχει σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε μεσογειακά προγράμματα ή προγράμματα άλλων κρατικών φορέων, ενώ μεταξύ άλλων έχει ως σκοπό τη σχεδίαση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης και διαμόρφωσης συνολικής τουριστικής και πολιτιστικής συνείδησης στην κάθε συμμετέχουσα περιοχή και σε όλο τον πληθυσμό της συμμετέχουσας πόλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Πόλεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναπτύσσουν και δράσεις  για την πληρέστερη πραγμάτωση των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών περιοχών και φορέων, αλλά και των μελών τους ξεχωριστά,  καθώς και κάθε συναφούς με την ενίσχυση του τουρισμού ενεργοποίησης στην περιοχή.

Τέλος, τα μέλη της διοίκησης  των Πόλεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι Δήμος Πολυγύρου, ο Δήμος Σιθωνίας, ο Δήμος Αμφίπολης, ο Προαθωνικός Οργανισμός Τουρισμού και η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης.

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας

Πρόσφατα άρθρα