ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γενική Συνέλευση – Εκλογές στον Ορειβατικό Σύλλογο Βροντούς Ολύμπου στις 22/1/23

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού, καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00 στα γραφεία του συλλόγου στους Αγ. Απόστολους με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και εκλογή μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

2. Διοικητικός απολογισμός πεπραγμένων έτους 2022.

3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2022.

4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. Συζήτηση – Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού – Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

6. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2022.

7. Προτάσεις και επερωτήσεις προς το ΔΣ.

8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας , τα μέλη καλούνται σε νέα Τακτική Γενική Συνέλευση, την ίδια ημέρα, στις 22 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13.30 στον ίδιο χώρο και τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης.

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη για το 2023.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως την υποψηφιότητα τους, μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 22.00 στην γραμματέα του συλλόγου Πανίδου Αθηνά.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα διαρκέσει 3 ώρες, από τις 13.00 μέχρι τις 16.00

Υ.Γ. Θα προηγηθεί της Γενικής Συνέλευσης, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης της πίτας του συλλόγου, με ώρα έναρξης 12.00.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας