ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατερίνη | I Can’t Breathe: “Η δυσοσμία στην πόλη συνεχίζει… Συνεχίζουμε”

Κατερίνη | I Can't Breathe: "Η δυσοσμία στην πόλη συνεχίζει… Συνεχίζουμε"

Την 22η Ιουνίου, στη συνέλευση της Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών “I can’t Breathe”, τα μέλη ενημερώθηκαν για την εξέλιξη της προσπάθειας που γίνεται εδώ και δύο χρόνια με καταγγελίες της για ρύπανση του αέρα και της αντιπλημμυρικής τάφρου. Συγκεκριμένα:

  1. Η εκροή ανεπεξέργαστων λυμάτων (αίμα και νερά πλύσης θαλάμων εκτροφής ή σφαγής ζώων) στην τάφρο, φαίνεται να έχει παύσει (προς το παρόν). Στο θετικό αυτό αποτέλεσμα, συνέβαλε η αποστολή στα συναρμόδια υπουργεία και Ανεξάρτητες Αρχές του ιστορικού των καταγγελιών που γίνονται από το 2013 έως 2021 συνοδευόμενου από πληθώρα διοικητικών εγγράφων και η συνεχής αλληλογραφία.
  2. Το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, διενήργησε αυτοψία παρουσία αστυνομικών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ολοκληρωμένος Περιβαλλοντικός Έλεγχος, ως προς τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων σε βάθος χρόνου.
  3. Ο Συνήγορος του Πολίτη, έχει στείλει επιστολή στην Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΠΕ Πιερίας, με επισημάνσεις ως προς τη σοβαρότητα του θέματος και τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις και προτάσεις για την ουσιαστική διερεύνηση της καταγγελλόμενης ρύπανσης, ζητώντας τις απόψεις των αποδεκτών της. Μη λαμβάνοντας απάντηση, πρόσφατα, απέστειλε δεύτερη επιστολή.
  4. Όσον αφορά το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε πολυδύναμη επιχείρηση, για τη μη τήρηση περιβαλλοντικών και υγειονομικών κανόνων (6ο σε εννέα χρόνια): η σχετική απόφαση της Αντ/ρχη Πιερίας, ακυρώθηκε λόγω «πλημμελούς και άρα μη σύννομης δειγματοληψίας». Η ένσταση για την ακύρωση του προστίμου, η οποία κατατέθηκε από την ΠΕ Πιερίας, μετά από δημοσίευμα της ΟΠΠ “I can’t Breathe” ακολουθούμενου από ερώτημα περιφερειακών συμβούλων στην ΠΚΜ, απορρίφτηκε λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της (σημειώνεται ότι η ΠΕ Πιερίας την είχε αποστείλει σε αναρμόδια Επιτροπή).
  5. Είναι διαπιστωμένη η μη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπει ο νόμος από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας. Είναι διαχρονικά και πολλαπλά επιβεβαιωμένη, μετά από καταγγελίες, η μη συμμόρφωση σε Βέλτιστες Πρακτικές για την προστασία του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας, από επιχειρήσεις. Οι ίδιες επιχειρήσεις, υποβάλλουν συνεχώς νέα αιτήματα για επέκταση υφιστάμενων και δημιουργία νέων μονάδων.
  6. Τέλος, τα μέλη ενημερώθηκαν για την 3η επανάληψη του αιτήματος της Ομάδας προς τον Δήμο Κατερίνης, ώστε να διενεργηθεί η πολλά υποσχόμενη διευρυμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία φορέων και πολιτών, σχετικά με το Περιβάλλον. Το αίτημα που υποβλήθηκε την Παρασκευή 17/6, συνυπογράφεται από 82 συμπολίτες μας.

Βάσει των προαναφερόμενων, και αναφερόμενη σε παραδείγματα ουσιαστικού ελέγχου όμοιων προβλημάτων σε άλλες Περιφέρειες και Δήμους της χώρας, η Συντονιστική Επιτροπή, αιτιολόγησε την απόφασή της να αποταθεί σε γνωστό δικηγορικό γραφείο της Αθήνας, ώστε να διερευνηθούν ενδεδειγμένα μέσα που δύνανται οι πολίτες να ασκήσουν.

Στη συνέχεια διατυπώθηκαν από τα μέλη προτάσεις, οι οποίες αφορούσαν παράλληλες δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων επί του προβλήματος.