ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εικονική ανάβαση στον Όλυμπο με αφορμή τα 30 χρόνια του Δικτύου Natura

Η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου συμμετέχει στον εορτασμό συμπλήρωσης 30 χρόνων Δικτύου Natura 2000, πραγματοποιώντας ξενάγηση στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου στο Λιτόχωρο και πεζοπορία εντός της περιοχής Natura, στις 21 Μαΐου.

Μέσα από εντυπωσιακές εικόνες, στατικά εκθέματα και διαφανοσκόπια, ταινίες και πολυμεσικές εφαρμογές, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν και θα ξεναγηθούν στο πανέμορφο και πολυσήμαντο φυσικό περιβάλλον του Ολύμπου ανά υψομετρική ζώνη και για όσους επιθυμούν να απολαύσουν και τη δια ζώσης εμπειρία του βουνού, είναι δυνατή η διοργάνωση ξενάγησης και σε εξωτερικό χώρο (π.χ. σε πεζοπορική διαδρομή).

Χώρος: Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου

Ημέρα: Σάββατο 21 Μαΐου

Ώρα: 10:00 – 14:00

Ωρα ξενάγησης  11.00

Είσοδος ελεύθερη. 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου: 23520 83000. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα και προφυλάξεις σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να «επισκεφθούν» τοδιαδραστικό χάρτη των εκδηλώσεων στην ιστοθέση: https://natura2000day.necca.gov.gr ή να επικοινωνήσουν με τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου.


Τι είναι το δίκτυο Natura 2000


Το δίκτυο Natura 2000 είναι ο βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η δημιουργία του δικτύου βασίστηκε στις δύο ευρωπαϊκές οδηγίες της Ε.Ε. για τη φύση: την Οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/EΟK), και την Οδηγία για τα άγρια πτηνά (2009/147/EK, πρώην
79/409/EK). Οι προστατευόμενες περιοχές που χαρακτηρίζονται βάσει των δύο αυτών Οδηγιών συγκροτούν το δίκτυο Natura 2000. Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υφίσταται υποβάθμιση οικοτόπων ή όχληση ειδών σε αυτές τις περιοχές, να θεσπίσουν μέτρα προστασίας και διαχείρισης και να παρακολουθούν την κατάσταση των
προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων.
Στην Ελλάδα, το δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από 446 περιοχές, οι οποίες καλύπτουν
περίπου το 28% της χερσαίας και το 20% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας. Αρμόδιες για
τη διαχείριση αυτών των περιοχών είναι οι 24 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α..