ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το ΣτΕ ακύρωσε τους περιβαλλοντικούς όρους του οικισμού “Ολυμπιάδα”

Με απόφασή του το Ε΄ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση 1936/19) ακύρωσε τους περιβαλλοντικούς όρους του οικισμού «Ολυμπιάδα» στον Κορινό .

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει δημοσίευμα της Καθημερινής, την προσφυγή είχαν ασκήσει πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις (WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Μεσόγειος SOS και Καλλιστώ) και δύο τοπικοί περιβαλλοντικοί σύλλογοι. Το ΣτΕ επισημαίνει ότι κατά τη θέσπιση της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου «δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία οριοθέτησης του πυρήνα και των τυχόν απαιτούμενων ζωνών προστασίας του υγροβιότοπου των Αλυκών Κίτρους και της ευρύτερης περιοχής του» και για τον λόγο αυτό απορρίφθηκε η πολεοδομική μελέτη. Επιπλέον, επισημαίνει ότι η απόφαση για το Εθνικό Πάρκο (Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της Αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου) έχει ακυρωθεί.

Επομένως, «η διοίκηση δεν μπορούσε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της πολεοδόμησης της περιοχής β΄ κατοικίας και στην υλοποίησή της με την έκδοση της προσβαλλόμενης άδειας περιβαλλοντικών όρων, αλλά όφειλε να αναμείνει να ολοκληρωθεί προηγουμένως, με την επίκληση αποκλειστικώς επιστημονικών κριτηρίων και όχι οικιστικών, η οριοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών, η οποία οριοθέτηση παραμένει, άλλωστε, μέχρι σήμερα εκκρεμής».

Περαιτέρω, η εξαίρεση τμήματος 520 στρεμμάτων από την προς πολεοδόμηση περιοχή «προσιδιάζει περισσότερο σε πράξη πολεοδόμησης (καθορισμός ζωνών δόμησης, χρήσεων γης) παρά σε επιβολή περιβαλλοντικού όρου και δεν υποκαθιστά την επιβαλλόμενη οριοθέτηση των ανωτέρω προστατευόμενων περιοχών του Πάρκου και του υγροβιότοπου ως ενιαίου συνόλου, που είναι εθνικής αλλά και ευρωπαϊκής σημασίας και δεν διασφαλίζει την εκ του Συντάγματος και του νόμου επιβαλλόμενη πλήρη και αποτελεσματική προστασία τους, ως ιδιαίτερα σημαντικών και ευπαθών οικοσυστημάτων».

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας

Πρόσφατα άρθρα