ΚΟΙΝΩΝΙΑ

14 μονοπάτια του Ολύμπου “κωδικοποιούνται” και αποκτούν πλήρη σήμανση

Ποιες είναι οι 14 διαδρομές – 132 πινακίδες σήμανσης – Φιλοτέχνηση και αντιστοίχιση ειδικού συμβόλου για κάθε μια διαδρομή

14 μονοπάτια του Ολύμπου "κωδικοποιούνται" και αποκτούν πλήρη σήμανση

Τέλος στην ελλιπή και άναρχη σήμανση των μονοπατιών του Ολύμπου έρχεται να βάλει το έργο «Ανάδειξη, Σήμανση & Κωδικοποίηση των δεκατεσσάρων (14) σημαντικότερων ορειβατικών διαδρομών που αναπτύσσονται εντός της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, και εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. Πιερίας».

Οι λόγοι που το έργο κρίνεται αναγκαίο

Το προτεινόμενο έργο αφορά στη ανάδειξη και σήμανση των δεκατεσσάρων (14) σημαντικότερων ορειβατικών διαδρομών / μονοπατιών, που αναπτύσσονται εντός της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, και ειδικότερα εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. Πιερίας.

Οι 14 ορειβατικές διαδρομές, η σήμανση των οποίων αποτελούν το κυρίως φυσικό αντικείμενο του έργου, είναι υφιστάμενα και ήδη διανοιγμένα μονοπάτια, τα οποία δέχονται, το συντριπτικά μεγαλύτερο όγκο επισκεπτών του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και γενικότερα του βουνού, χωρίς όμως αυτός ο όγκος να κατανέμεται ισομερώς, σε καθένα από αυτά, εξ’ αιτίας (κυρίως) των λόγων που καταγράφονται, από το Φορεά Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, στη συνέχεια:

i) Τα περισσότερα από τα 14 μονοπάτια, καίτοι αποτελούν σημαντικότατες και ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς ορειβατικές διαδρομές, ΔΕΝ είναι γνωστές στο ευρύ ορειβατικό/πεζοπορικό κοινό, με αποτέλεσμα ο κύριος όγκων των επισκεπτών του βουνού, να συνωθείται σε 3-4
μονοπάτια

ii) Η σήμανση των περισσότερων ορειβατικών διαδρομών είναι ελλιπής (και σε αρκετές περιπτώσεις ανύπαρκτη), κάτι το οποίο ενισχύει το αίσθημα της ανασφάλειας των ορειβατών, ειδικότερα εκείνων που στερούνται μια ορισμένης πεζοπορικής εμπειρίας. Το αίσθημα αυτό των επισκεπτών, ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τη διαφορετικότητα της όποιας υφιστάμενης σήμανσης σε είδος, χρώμα και σχήμα των πινακίδων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση και δυσπιστία στους ορειβάτες, για την αξιοπιστία της πληροφορίας

iii) Εξ’ αιτίας της, τηρουμένων των αναλογιών, περιορισμένης χρησιμοποίησής τους, η συντήρησή των μονοπατιών είναι ελλιπής και παρουσιάζει ασυνέχειες και κενά, με αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με την απουσία σωστής σήμανσης, η εικόνα που εισπράττει ο επισκέπτης είναι ενός εγκαταλειμμένου μονοπατιού, το οποίο είτε δεν χρησιμοποιείται πλέον, είτε έχει αντικατασταθεί με άλλη διαδρομή. Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις, η ανάπτυξη της βλάστησης, έχει εξαφανίσει το «ίχνος» της διαδρομής σε ορισμένα τμήματα αυτής, με αποτέλεσμα ο επισκέπτης να επιστρέφει στην αφετηρία, επιλέγοντας μια άλλη, περισσότερο χρησιμοποιημένη διαδρομή.

iv) Τέλος, εκτός από τη βασική σήμανση, σε ορισμένες από τις 14 ορειβατικές διαδρομές του φυσικού αντικειμένου, ΔΕΝ υπάρχει σήμανση στις διασταυρώσεις τους με άλλα μονοπάτια, κάτι το οποίο, σε συνδυασμό με το χαρτογραφικό υλικό που (οφείλουν να) διαθέτουν οι επισκέπτες, δημιουργεί συνθήκες σχετικής ασφάλειας στους ορειβάτες, ότι κινούνται στη διαδρομή που έχουν αρχικά επιλέξει.

132 πινακίδες σήμανσης – Φιλοτέχνηση και αντιστοίχιση ειδικού συμβόλου για κάθε μια διαδρομή

Η υπό ένταξη πρόταση (πράξη) αφορά στη πλήρη σήμανση & η κωδικοποίηση των δεκατεσσάρων (14) σημαντικότερων ορειβατικών διαδρομών του ορεινού όγκου του Ολύμπου, των οποίων η διαδρομή βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου ή/και κατά το μεγαλύτερο τμήμα της, εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. Πιερίας, ήτοι: η προμήθεια, η μεταφορά & η πλήρης τοποθέτηση επί του εδάφους συνολικού αριθμού εκατόν τριάντα δύο (132) πινακίδων, όλων των κατηγοριών που αναγράφονται στο άρθρο 9 «Είδη πινακίδων σήμανσης» της αριθ. 151344/165/18-01-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 206Β΄/30-06-2017) Κ.Υ.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε όποιο σημείο της διαδρομής τους χρειάζεται και σε ολόκληρο το μήκος τους, και η κωδικοποίησή τους, δηλαδή η φιλοτέχνηση και η αντιστοίχιση ειδικού συμβόλου για κάθε μια διαδρομή.

Οι 14 διαδρομές
 1. ”Λιτόχωρο – Πριόνια” → μήκους 9.255 m
 2. ”Πριόνια – Καταφύγιο Σπ. Αγαπητός ” → μήκους 4.863 m
 3. ”Καταφύγιο Σπ. Αγαπητός – Σκάλα – Μύτικας” → μήκους 2.484 m
 4. ”Καταφύγιο Σπ. Αγαπητός – Λούκι – Μύτικας” → μήκους 2.574 m
 5. ”Καταφύγιο Σπ. Αγαπητός – Οροπέδιο Μουσών” (Κοφτό) → μήκους 2.362 m
 6. ”Γκορτσιά – Πετρόστρουγκα – Οροπέδιο Μουσών” → μήκους 11.150 m
 7. ”Οροπέδιο Μουσών – Κορυφές” → μήκους (1.394 m + 1.907 m + 705 m) 4.006 m
 8. ”Λιτόχωρο – Γκόλνα – Πηγή Καστάνας – Λιτόχωρο” → μήκους 8.660 m
 9. ”Πριόνια – Άγιο Σπήλαιο – Παλαιά Ι. Μ. Αγίου Διονυσίου” → μήκους 3.168 m
 10. ”Αγία Τριάδα Βροντούς – Κρεβάτια – Μπαρμπαλάς”→ μήκους 6.389 m
 11. ”Κρεβάτια Βροντούς – Παπά Αλώνι – Αγία Τριάδα”→ μήκους 8.416 m
 12. ”Άγιος Κωνσταντίνος – Κορομηλιά – Πετρόστρουγκα” → μήκους 8.352 m
 13. ”Αγία Κόρη – Μαστορούλι – Κλεφτόβρυση” → μήκους 3.116 m
 14. ”Ξερολάκκι – Ρέμα Ναούμ – Οροπέδιο Μουσών” → μήκους 5.700 m (εντός της Π.Ε Πιερίας 520 m)

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού υπέβαλε πρόταση για υπαγωγή και χρηματοδότηση του έργου από την Πιερική Αναπτυξιακή.

logo podas

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας