ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικόπεδα Καλλιθέας | Και πάλι προς αξιοποίηση οι δύο εκτάσεις

Έως τις 23/9/21 ο προσφορές

Οικόπεδα Καλλιθέας | Και πάλι προς αξιοποίηση οι δύο εκτάσεις

Και πάλι προς αξιοποίηση από την ΕΤΑΔ, από τη Δευτέρα 26/7, βγαίνουν τα παραθαλάσσια οικόπεδα της Καλλιθέας στο Δήμο Κατερίνης.

Αυτή τη φορά με χαμηλότερο μίσθωμα, μικρότερη χρονική διάρκεια ενοικίασης και για συγκεκριμένες χρήσεις.

Αναλυτικά:

Τιμή εκκίνησης για τη μίσθωση της μιας παραθαλάσσιας έκτασης 43.482 τμ είναι τα 15.000 ευρώ, ενώ για την έτερη που εκτείνεται σε 5.494 τμ είναι τα 10.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στις πληροφορίες για τους δύο διαγωνισμούς, το βήμα του διαγωνισμού, δηλαδή το ελάχιστο ποσοστό αύξησης εκάστης προσφοράς επί της ανώτατης ήδη υφιστάμενης προσφοράς, ορίζεται ίσο του 5%.

Όπως τονίζεται στους ειδικούς όρους των δύο διαγωνισμών, και συγκεκριμένα στο σκοπό της μίσθωσης προβλέπεται «ήπια τουριστική ανάπτυξη του ακινήτου και πιο συγκεκριμένα εγκατάσταση αναψυκτηρίου, τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελοκαθισμάτων, με μικρής κλίμακας ημι-υπαίθριες ελαφριές και ημιμόνιμες κατασκευές, πέργκολες και στέγαστρα με βάση, μετακινήσιμα διαχωριστικά κ.λπ. προς εξυπηρέτηση των λουόμενων, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης του και με την εν γένει και ειδική νομοθεσία που το διέπει. Ο μισθωτής θα αναλάβει πλήρως τις σχετικές δαπάνες για την ανάπτυξη του ακινήτου».

Η διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης, βάσει των όρων του διαγωνισμού, καθορίζεται σε 3 έτη από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, με δυνατότητα παράτασης για 2 επιπλέον έτη, κατόπιν συμφωνίας και των δύο μερών.

Ο μισθωτής θα καταβάλει στην ΕΤΑΔ, ετήσιο μίσθωμα όπως αυτό θα διαμορφωθεί κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού με την υποβολή της οικονομικής του προσφοράς και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι λιγότερο της τιμής εκκίνησης.

Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται σε έως τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις ανά μισθωτικό έτος. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν εγγύηση συμμετοχής, 5.000 ευρώ διάρκειας 90 ημερών, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στους ισχύοντες γενικούς όρους διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτων της ΕΤΑΔ.

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας