ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ι .Μ. Κίτρους | Παράκληση για τους μαθητές στον Ι. Ν. Θείας Ανάληψης

Την Κυριακή 13 Ιουνίου στις 21:00

Ι .Μ. Κίτρους | Παράκληση για τους μαθητές στον Ι. Ν. Θείας Ανάληψης
logo podas