ΚΟΙΝΩΝΙΑ

I. M. Κίτρους | Πρόγραμμα Αναστάσεως και Πάσχα

Φωτογραφία Αρχείου

Μέγα Σάββατο 1 Μαΐου

            Ώρα 21:00, Ακολουθία – Τελετή Αναστάσεως

Κυριακή Πάσχα 2 Μαΐου

            Ώρα 7:30, Αναστάσιμος Όρθρος – Θ. Λειτουργία

            Ώρα 19:00, Εσπερινός Αγάπης

logo podas