ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τη διαφορετικότητα των εργαζομένων

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και συγκεκριμένα το εργαστήριο «Συμπεριφορικής Μηχανικής και Αναλυτικής για την Διοίκηση Μάρκετινγκ» – (Laboratory of Behavioral Engineering Analytics for Marketing Management – ΒΕΑΜΜ) του Τμήματος Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων διεξάγει αυτή την περίοδο μια έρευνα που αφορά στη διαφορετικότητα των εργαζομένων. Την πρωτότυπη αυτή έρευνα εκπονεί για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ο Δημήτρης Καρολίδης.
Οι εργαζόμενοι σήμερα όσο ποτέ έχουν πολλά και ποικίλα ατομικά χαρακτηριστικά όπως είναι το φύλο και η ηλικία. Μπορεί να διαφέρουν και σε λιγότερο αντιληπτά/φανερά χαρακτηριστικά (κρυφά χαρακτηριστικά) όπως είναι οι γνώσεις, οι δεξιότητες, η τυχόν εργασιακή εμπειρία, το θρήσκευμα, η οικογενειακή τους κατάσταση και πολλά άλλα. Ο συνδυασμός των φανερών και κρυφών ατομικών χαρακτηριστικών συνθέτουν ένα μωσαϊκό που αναπαριστά και ανταποκρίνεται στη μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα του κάθε εργαζόμενου.
Η παρούσα έρευνα αποτελεί ένα εργαλείο για τη μελέτη της ποικιλομορφίας του ανθρώπινου δυναμικού στον εργασιακό χώρο με σκοπό την κατανόηση των αναγκών των εργαζομένων και μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη πρακτικών και υπηρεσιών που θα βελτιώσουν τις εργασιακές συνθήκες.
Η έρευνα είναι απολύτως εμπιστευτική, αποτελείται από 11 ερωτήσεις, συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου και διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά.
Ο σύνδεσμος για συμμετοχή στην έρευνα είναι: https://forms.gle/nLfz9eo33C9fT7Jv7

Ο Δημήτρης Καρολίδης είναι προϊστάμενος του τμήματος Συντήρησης, Χημικών Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα ερευνητής στο Εργαστήριο BEAMM του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας