ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εθνικός Δρυμός Ολύμπου | 0 έσοδα, 21 υπάλληλοι και επιχορήγηση άνω του 1 εκ. ευρώ για το 2021

Έγκριση των προϋπολογισμών 28 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του ΟΦΥΠΕΚΑ

Εθνικός Δρυμός Ολύμπου | 0 έσοδα, 21 υπάλληλοι και επιχορήγηση άνω του 1 εκ. ευρώ για το 2021

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκαν οι προϋπολογισμοί οικονομικού έτους 2021 (δες ΕΔΩ)των είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) και του νεοσύστατου Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Για τους 28 ΦΔΠΠ, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 24.908.606 € ενώ των προβλεπόμενων εξόδων στο ποσό των 24.876.455 €.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου βρίσκεται μεταξύ των 28 λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών των οποίων οι προϋπολογισμοί εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Μάλιστα ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου επιχορηγείται με 1.053.640 €, ποσό κατά 500.000 € αυξημένο σε σχέση με την περυσινή επιδότηση.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου απασχολούνται 21 υπάλληλοι με σύνολο μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών 320.612 € (μ.ο. 15.267,24 € το έτος). Παράλληλα για αμοιβές και έξοδα τρίτων έχει εγκριθεί το ποσό των 284.836 €.

Για τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου προβλέπονται μηδενικά έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών. (Δείτε αναλυτικά τον προϋπολογισμό στις σελίδες 36-37 ΕΔΩ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2742/1999 και του ν. 1650/1986 ο κάθε φορέας που συνίσταται έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Διαχειριστής της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου είναι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και με το πολυάριθμο προσωπικό του θα πρέπει να εντοπίσει και να εφαρμόσει τις κατάλληλες δράσεις με σκοπό την βελτίωση της διαχείρισης και προστασίας της περιοχής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών με απώτερο στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και κυρίως την οικονομική βιωσιμότητά του.

Προφανώς και τίποτα από τα παραπάνω δεν συμβαίνει.

Η ελλιπής φύλαξη της περιοχής έχει επισημανθεί από όλους και είναι ορατή σε όλους τους επισκέπτες. Ο καθένας μπορεί να πάει και να κάνει ότι θέλει στον Όλυμπο, χωρίς να ελεχθεί από κανέναν και χωρίς να ζητήσει την άδεια από κανέναν. Προ εξαμήνου με το ρεπορτάζ “Όλυμπος | Χωρίς κανέναν έλεγχο – Χωρίς καμία προστασία” το olympusmera.gr είχε κρούσει τον «κώδωνα του κινδύνου» και είχε στείλει τα μηνύματά του όπως και όπου έπρεπε.

logo podas