ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μητρόπολη Κίτρους | Στην “Εθνοσυνέλευση των Νέων” συμμετείχε το Γραφείο Νεότητας

Το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος συμμετείχε στην «Εθνοσυνέλευση των Νέων» που διοργάνωσε η Εκκλησία της Ελλάδος τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Εορτασμών των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, μέσω διαδικτύου λόγω των συνθηκών της πανδημίας.

Τη διοργάνωσή της ανέλαβαν η Συνο­δι­κή Ε­πι­τρο­πή Α­γω­γής της Νε­ό­τη­τος και η  Ει­δι­κή Συνο­δι­κή Ε­πι­τρο­πή Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Συμμετείχαν φοιτητές και μαθητές λυκείου από όλες τις Ι. Μητροπόλεις  της Ελλάδος.

Την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους εκπροσώπησαν ο Γεώργιος Τσερτεκίδης,  μεταπτυχιακός φοιτητής Οικονομικών Επιστημών και η Ευαγγελία Μπιλίνα, φοιτήτρια Φιλολογίας. 

Η  «Ε­θνο­συ­νε­λεύ­ση των Νέων» αποτέλεσε  την εναρ­κτή­ρια Επε­τεια­κή Εκ­δή­λω­ση των διακοσίων εξήντα μία (261) Συνοδικών καί Περιφερειακών Εκδηλώσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος για τον εορτασμό  της Εθνικής Παλιγγενεσίας.

         Οι εκ­πρό­σω­ποι των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων κατανεμήθηκαν σε πέντε ομάδες και λειτούργησαν διαδικτυακά σε πέντε Μητροπολιτικά Κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο ,Κέρκυρα, Βόλος) με διαφορετικό θέμα συζήτησης η κάθε πόλη.

Το θέμα που ανέπτυξαν και συζήτησαν οι νέοι  ήταν: «Με­λε­τή­στε τις προ­σω­πι­κό­τη­τες των συν­τα­κτών του πρώ­του Συν­τάγ­μα­τος και των με­λών της Α΄ Ε­θνο­συ­νέλευσης. Ποι­ους α­πό αυ­τούς θα θέ­λα­τε να είχατε μπρο­στά σας και τι θα τους ρω­τού­σα­τε;»

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιερά Μητρόπολη Κίτρους συμμετέχει ενεργά στον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την Εθνική Παλιγγενεσία με μια ολοκληρωμένη και συστηματική θεώρηση και οργάνωση των εκδηλώσεων, με συνέργειες και συνεργασίες. 

Το περιεχόμενο όλων αυτών των δράσεων, που σχεδιάζονται με βάση το αξίωμα ότι η Ιστορία θα πρέπει να αποτελεί πηγή γνώσης και έμπνευσης για το μέλλον, θα ανακοινωθεί όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας

Πρόσφατα άρθρα