ΚΟΙΝΩΝΙΑ

5 θέσεις εργασίας στην δομή της Κάτω Μηλιάς – Προκήρυξη του Υπουργείου Μετανάστευσης

5 θέσεις εργασίας στην δομή της Κάτω Μηλιάς - Προκήρυξη του Υπουργείου Μετανάστευσης
Δομή Φιλοξενίας Κάτω Μηλιάς –
Φωτογραφία Αρχείου (olympusmera.gr)

Το Υπουργείο Μετανάστευσης ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριακοσίων εβδομήντα (370) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου.

Για την δομή της Κάτω Μηλιάς, στην Πιερία, προκηρύχθηκαν συνολικά 5 θέσεις. Πρόκειται για 3 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 1 θέση ΤΕ Πληροφορικής και 1 θέση ΔΕ Γενικών Καθηκόντων. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 17/11 και θα υποβάλλονται μέχρι και τις 7/12.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) στη διεύθυνση jobs.migration.gov.gr/login με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet ή με την εγγραφή τους ως χρήστες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου διατίθεται η αίτηση. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά (βάσει του άρθρου 46 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α΄ 30.03.2020) στην ίδια εφαρμογή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ του αναπόσπαστου Παραρτήματος Α΄ αυτής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα σε αρχεία .pdf, jpg, ή tif μεγέθους έως 2ΜΒ. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 17η/11/2020, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 07/12/2020 και ώρα 23.59 μ.μ. (20 ημερολογιακές ημέρες).


Κατεβάστε εδώ την Προκήρυξη

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας

Πρόσφατα άρθρα