ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εστίαση | Αίτηση παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων

Τρόπος υποβολής αίτησης παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Ν.4688/2020 – Η διαδικασία και τα απαιτούμενα έγγραφα που ζητά ο Δήμος Κατερίνης

Εστίαση | Αίτηση παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων

Σε εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επιφέρει στις κανονιστικές πράξεις του Δήμου το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε προχωρά ο Δήμος Κατερίνης.

Ειδικότερα:

1.Όσοι ήδη κατέχουν παραχώρηση κοινοχρήστων χωρών να προσκομίζουν μαζί με την αίτηση:

•Πάνω στο εγκεκριμένο τοπογραφικό – σκαρίφημα να απεικονίζουν τον επιπλέον αιτούμενο χώρο που είναι σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020. Το διάγραμμα αυτό να φέρει σφραγίδα και υπογραφή μηχανικού καθώς και δήλωση αυτού ότι έχει ληφθεί υπόψη ο ανωτέρω νόμος.

•Ο μηχανικός που συντάσσει το διάγραμμα να μεριμνά για τη σωστή οριοθέτηση των χώρων. ( με κίτρινη γραμμή ο ήδη παραχωρεθέν και κόκκινη ο παραχωρούμενος «στις κορυφές»)

•Η αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία θα μεριμνά για την τήρηση των ανωτέρω.

2.Όσοι δεν κατέχουν παραχώρηση κοινοχρήστων χωρών να προσκομίζουν μαζί με την αίτηση:

•Τοπογραφικό – σκαρίφημα απεικονίζουν τον αιτούμενο χώρο που είναι σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020. Το διάγραμμα αυτό να φέρει σφραγίδα και υπογραφή μηχανικού καθώς και δήλωση αυτού ότι έχει ληφθεί υπόψη ο ανωτέρω νόμος.

•Ο μηχανικός που συντάσσει το διάγραμμα να μεριμνά για τη σωστή οριοθέτηση των χώρων.

• Η αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία θα μεριμνά για την τήρηση των ανωτέρω.

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας