ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαίωση για την νεφρολόγο dr. Μαρία Μαλλιάρα

Η νεφρολόγος dr. Μαρία Μαλλιάρα Διευθύντρια της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, δικαιώθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης με την αριθμό 283/19-05-2020 χθεσινή απόφαση, για την αντιδικία της με την προηγούμενη Διοίκηση και τον Υπουργό Υγείας

Δικαίωση για την νεφρολόγο dr. Μαρία Μαλλιάρα

Με την αίτηση ακύρωσης η νεφρολόγος dr. Μαρία Μαλλιάρα, Διευθύντρια την Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, στράφηκε κατά του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου και κατά του Υπουργού Υγείας, και ζητούσε ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ του υπ’ αριθ. 7/23-2-2017 πρακτικού του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης με την οποία αναθεωρήθηκε έκθεση αξιολόγησής της για το έτος 2015.

Η κ. Μαλλιάρα είχε ζητήσει την ακύρωση της έκθεσης αξιολόγησής της λόγω αναρμοδιότητας του Διοικητή του Νοσοκομείου για την σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης του Δ/ντη Ιατρικής Υπηρεσίας. Επικουρικώς, κατά χρόνων αναρμοδιότητα λόγω λήξης θητείας του Διοικητή και για παραβίαση της αρχής  της αμεροληψίας λόγω συμμετοχής στη συνεδρίαση του Δ.Σ. μέλους με το οποίο υπήρχε σχέση οξείας αστικής αντιδικίας και για πλημμελή αιτιολογία. Νομικά την υπόθεση υποστήριξε το δικηγορικό γραφείο Παπανικολάου.

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας