ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βοηθό εργοθεραπευτή αναζητά η Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης

Η Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης ζητά τις υπηρεσίες ενός (1) Βοηθού Εργοθεραπευτή για μισθωτή εργασία πλήρους απασχόλησης οκτώ (8) ωρών ημερησίως, ορισμένου χρόνου από 1/3/2020 έως 28/2/2021. Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο με την αναγραφή εξωτερικά του ονοματεπωνύμου και την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Βοηθού Εργοθεραπευτή» . Ο φάκελος πρέπει να περιέχει απλή αίτηση προς το σύλλογο, απλό φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και βιογραφικό τύπου Εuropass με ενσωματωμένη φωτογραφία του υποψηφίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία της δομής μας επί των οδών Μύτικα και Ήρας, καθημερινά από 10/2/2020 έως Παρασκευή 14/2/2020 και ώρες 9:00 π.μ.- 13:00 μ.μ. ή στο 2351073919. Η κατάθεση των αιτήσεων μπορεί να γίνει ιδιοχείρως στη γραμματεία του συλλόγου ή με courier στη διεύθυνση Μύτικα και Ήρας Κατερίνη 60134.

Προσοχή καταληκτική ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων  14/2/2020. Αιτήσεις που θα έρθουν μετά από την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές.

logo podas

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας