ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όλυμπος | Στα βήματα των αρχαίων θεών

Δημιουργία θεματικών τουριστικών εμπειριών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των τουριστικών δράσεων που θα υλοποιήσει για το 2020 έχει εντάξει τη δημιουργία θεματικών τουριστικών εμπειριών σκοπεύοντας να διαθέσει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Ειδικότερα, αντικείμενο της Δράσης είναι ο προσδιορισμός και η δημιουργία αξιοσημείωτων, μοναδικών και αξιομνημόνευτων εμπειριών και θεματικών τουριστικών προϊόντων στην Κεντρική Μακεδονία. Οι συγκεκριμένες εμπειρίες επιλέγονται με γνώμονα την ανάδειξη της απαράμιλλης ποικιλομορφίας και τη δυνατότητα των τουριστικών επαγγελματιών της περιοχής να ανταποκριθούν σε αυτή. Μέρος αυτών των εμπειριών είτε προσφέρεται ήδη, είτε θα μπορούσε εύκολα να δημιουργηθεί συνδυάζοντας με δημιουργικό τρόπο τα υπάρχοντα, αλλά ασύνδετα έως σήμερα στοιχεία. Με γνώμονα την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και τη διάχυση του τουριστικού ρεύματος, η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην ανάδειξη εξειδικευμένων και ελκυστικών δραστηριοτήτων.

Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες πρόκειται να συμβάλουν στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας του προορισμού, καθώς και στην ενίσχυση της μέσης παραμονής και της ταξιδιωτικής δαπάνης των επισκεπτών, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο εμπλουτισμός της τουριστικής προσφοράς με νέα προϊόντα θα βασιστεί στο σχεδιασμό και στην αποτύπωση μιας σειράς θεματικών ταξιδιωτικών εμπειριών βιωματικού χαρακτήρα στις επιλεγμένες περιοχές, που σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός καταλόγου ολοκληρωμένων και εμπορεύσιμων τουριστικών πακέτων, θα καθοδηγήσει την προώθηση πωλήσεων στα B2B κανάλια. Οι θεματικοί άξονες που θα επιλεγούν θα πρέπει να αξιοποιούν συνδυαστικά ποικίλα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, να πλαισιώνονται από υψηλής ποιότητας κειμενογραφικό και οπτικό υλικό, και να τύχουν υποστήριξης από τους τουριστικούς φορείς και την τοπική κοινωνία.

Ενδεικτικά προτείνονται τα εξής:

Α. Όλυμπος – Στα βήματα των αρχαίων θεών.

Υλοποίηση καμπάνιας προβολής για την ανάδειξη του μυθικού βουνού με σκοπό την αναβάθμιση της υπάρχουσας ταυτότητας του Ολύμπου και την ανανέωση όλων των συνθετικών στοιχείων προκειμένου να υποστηρίξουν το αναβαθμισμένο αφήγημα.

Προτείνεται:

-H δημιουργία Microsite στην ιστοσελίδα www . verymacedonia . gr που θα παρέχει ένα πολυμεσικό, πολυτροπικό περιβάλλον για την προβολή και την ανάδειξη Ολύμπου ως τουριστικό προορισμό.

-Χάρτης εντός της ιστοσελίδας με την τρισδιάστατη αναπαράσταση του ανάγλυφου του βουνού, όπου θα παρουσιάζονται οι διαδρομές, τα μονοπάτια, σημεία ιδιαίτερης βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού και άλλα σημεία ενδιαφέροντος όπως αναρριχητικές διαδρομές, κορυφές (Μύτικας, Στεφάνι) καθώς και τα ορεινά χωριά του Ολύμπου.

-Δημιουργία και παραγωγή φωτογραφικού υλικού πολύ υψηλής ανάλυσης από τον Όλυμπο σε διαφορετικές εποχές και με διαφορετικό θέμα (κορυφές, φύση, διαδρομές, δραστηριότητες, κτλ).

Β. ‘’Just 60 Minutes’’ (‘’Μόνο 60 λεπτά μακριά’’).

Πρόκειται για την υλοποίηση μιας καμπάνιας προβολής των τουριστικών θεματικών διαδρομών τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει ο επισκέπτης σε καθεμιά από τις επτά Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας σαν αφετηρία την πόλη της Θεσσαλονίκης και οι οποίες απέχουν μόνο 60 λεπτά από αυτή.

Προτείνεται:

-Δημιουργία ενός Open Web Link στην ιστοσελίδα Very Macedonia, όπου θα περιγράφονται και θα προβάλλονται ψηφιακά οι θεματικές τουριστικές διαδρομές, καθώς και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό (4Κ video).

-Δημιουργία και υποστήριξη για τουλάχιστον 2 έτη πλατφόρμας social media (τουλάχιστον Facebook και Instagram), όπου θα προβάλλεται η δράση και οι θεματικές διαδρομές με δημιουργία και παραγωγή νέου φωτογραφικού υλικού και όπου θα γίνουν χορηγούμενες προβολές.

Σκοπός του έργου είναι διασύνδεση της πόλης της Θεσσαλονίκης με τους υπόλοιπους τουριστικούς προορισμούς της Περιφέρειας και η ανάδειξη του πολυποίκιλου τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες της Κεντρικής Μακεδονίας να ανακαλύψουν μέσα από τις προτεινόμενες θεματικές διαδρομές τους προορισμούς που τους ενδιαφέρουν και οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση μόνο 60 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη.

Γ. Αναβάθμιση, επικαιροποίηση και διαχείριση ιστοσελίδας verymacedonia και σχετικών social media (Facebook, Instagram, Youtube)

Σκοπός της συγκεκριμένης Δράσης είναι αναβάθμιση της υφιστάμενης ιστοσελίδας www.verymacedonia.gr σε επαγγελματικό portal και η προβολή του τουριστικού προορισμού της Κεντρικής Μακεδονίας και των εμπειρικών προϊόντων σε αυτό και στα υφιστάμενα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, YouTube και Instagram) με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών μέσων.

Για την επιτυχή και ενεργή διαχείριση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απαιτείται συγκεκριμένη Στρατηγική Επικοινωνίας, στόχοι επικοινωνίας και αγορές-στόχος για κάθε ένα Μέσο, καθώς και Στρατηγική Περιεχομένου για κάθε ένα Μέσο & Προτεινόμενο πλάνο προωθητικών ενεργειών (διαφημιστικές καμπάνιες), που θα συμπληρώνουν το περιεχόμενο και θα ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της προβολής.

Προτείνεται η καθημερινή διαχείριση των υφιστάμενων social media και της ιστοσελίδας www.verymacedonia.gr για 2 έτη, σε επίπεδο

-Ανάρτησης σε dedicated server και δημιουργίας – ανάρτησης πρωτότυπου και χρήσιμου περιεχομένου,

-δημιουργίας και υλοποίησης διαφημιστικών καμπανιών

-παρακολούθησης και διαχείρισης σχολίων – απαντήσεων

-παρακολούθησης στατιστικών στοιχείων και βελτιστοποίησης περιεχομένου/καμπάνιας

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας