ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απορρίφθηκε σχέδιο επένδυσης για το Camping της Σκοτίνας

Το Υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας Θράκης) απέρριψε τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου ύψους 7,5 εκατ. ευρώ

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 4339/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΣΚΟΤΙΝΑ RESORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αναφέρεται στην «Δημιουργία πολυτελούς Τουριστικής Οργανωμένης Κατασκήνωσης, 5 αστέρων/250 θέσεων με αποκατάσταση – εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του πρώην Camping ΕΟΤ-Σκοτίνα, στη Σκοτίνα, με συνολικό επιλέξιμο κόστος 7.500.000 ευρώ.

Ο Νόμος 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/22.6.2016) αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας