ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού | Υπενθύμιση για τις περιπτώσεις που απαγορεύεται το κυνήγι

Σε ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες απαγορεύεται το κυνήγι όλων των ειδών!

Ειδικότερα, το κυνήγι απαγορεύεται στην περίπτωση

α) χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης

β) πλήρους χιονοκάλυψης του εδάφους αλλά και

γ) ολικού παγετού.