ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου το δημοτικό συμβούλιο Κατερίνης

Με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξή του συνεδριάζει την Τετάτη 4/12 το δημοτικό συμβούλιο Κατερίνης.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018, που θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στοΔημαρχείο Κατερίνης(αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2018 (αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στη ΔΕ Κατερίνης) Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (20η)  Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Λήψη απόφασης για την τρίτη κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2019 Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Λήψη απόφασης για τη σύναψη δανείου για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, ύστερα από την αριθμ. 581/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Γηπέδου για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Μητροπολίτη Κυρίλλου 2 (ΜΕΚ) Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μεταφορά στο Δήμο Κατερίνης του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ) Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
Ορισμός  μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 v.3463/06) Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας
Κατανομή ποσού 294.627,39 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2019 (Δ΄ κατανομή) και την κάλυψη της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων από Ιανουάριο ως Μάρτιο 2020 Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
  Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας

Πρόσφατα άρθρα