ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρνητική στη διατήρηση της έκθεσης ζώων στο δημοτικό πάρκο Κατερίνης η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Δασών

Στη δημοσιότητα δίνει ο δήμος Κατερίνης την απάντηση της διεύθυνσης Δασών σχετικά με τα ζώα που βρίσκονται στο δημοτικό πάρκο. Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του δήμου Κατερίνης.

Φωτό αρχείου του OlympusMera / Δημοτικό Πάρκο 14/11/2017
  • ΕΛΛΟΧΕΥΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
  • Δεν προκύπτει να έχει γίνει γενετικός και κτηνιατρικός έλεγχος των ζώων του πάρκου
  • Ρητή η απαγόρευση συγκέντρωσης πτηνών σε υπαίθριες εκθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
  • Δεν έχει υποβληθεί καμία μελέτη για έγκριση στη δασική υπηρεσία για σχετικά έργα μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα στο δημοτικό πάρκο
  • Δεν ζητήθηκε έγκριση έκθεσής τους από την υπηρεσία

«Η υπηρεσία μας θα είναι αρνητική στη διατήρηση της έκθεσης ζώων στο δημοτικό πάρκο Κατερίνης και ιδιαίτερα σε αυτό τον αριθμό που υπάρχουν σήμερα […] καθώς, δεν έχει υποβληθεί καμία σχετική μελέτη για έγκριση στη δασική υπηρεσία για έργα τόσο μόνιμου χαρακτήρα όσο και προσωρινού, που πραγματοποιήθηκαν είτε στο παρελθόν είτε πιο πρόσφατα», ενώ «επιπλέον διαπιστώθηκε αριθμός ζώων, είτε σε κλειστούς κλωβούς είτε σε περιορισμένες περιφραγμένες εκτάσεις, για τα οποία ποτέ δεν ζητήθηκε έγκριση έκθεσής τους από την υπηρεσία μας».

Αυτό επισημαίνεται μεταξύ άλλων σε έγγραφη απάντηση του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΗΡΑΣ, ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ, το οποίο απεστάλη στις 09 Οκτωβρίου στον Δήμο Κατερίνης, ως απάντηση στο έγγραφο ερώτημα (40012/30-9-19), που διατυπώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σχετικά: «με την τοποθέτηση κλωβών στο δημοτικό πάρκο Κατερίνης και φιλοξενία διαφόρων πτηνών και ζώων, ζητώντας να σας γνωρίσουμε εάν η υπηρεσία μας είναι ενήμερη για τον αριθμό και τα είδη των ζώων που φιλοξενούνται (αν δηλαδή υπάρχουν άγρια ζώα και πόσα), καθώς και αν έχει γίνει έλεγχος σε ότι αφορά την νόμιμη κατοχή τους».

ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΛΛΟΧΕΥΟΥΝ

Παράλληλα, στο ίδιο έγγραφο αφού παρατίθενται ενδεικτικά οι ισχύουσες διατάξεις για τη νόμιμη κατοχή, την υγεία και την ευζωία των ειδών της άγριας πανίδας που φιλοξενούνται τόσο στους ζωολογικούς κήπους, όσο και σε άλλες εγκαταστάσεις και γίνεται αναλυτική αναφορά στην αυτοψία που έγινε στις 30/09 στο δημοτικό πάρκο, από επιτροπή της εν λόγω υπηρεσίας (με επικεφαλής τον υπεύθυνο του Γραφείου Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής) τονίζονται τα εξής: «Ως διάδοχη δημοτική αρχή, της προηγούμενης δημοτικής αρχής, που όπως γράφετε στο έγγραφό σας με πρωτοβουλία και ενέργειές της τοποθετήθηκαν οι κλωβοί και εκθέτονται τα ζώα, παρακαλούμε, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, να προβείτε στην τακτοποίηση του θέματος σύμφωνα με τα ισχύοντα […], καθώς:

πέρα από τους κινδύνους που ενδεχομένως να ελλοχεύουν για τη δημόσια υγεία (έκθεσή τους σε επαφή με προαύλιο χώρου σχολείου, αλλά και σε χώρο που κινούνται μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι, ως πιο ευάλωτες ομάδες),

– πέρα από τις συνθήκες της έκθεσης των ζώων σε σχέση με την υγεία και ευζωία τους, που αν και αρμοδιότητα της τοπικής κτηνιατρικής υπηρεσίας [προαναφερθείσα απόφαση 86783/1375/07 (ΦΕΚ 396 Β/21-3-2007)], κατά την άποψή μας δεν πληρούνται βασικές προϋποθέσεις εξασφάλισή της, σε συνδυασμό με τα πρόσφατα περιστατικά θανάτωσης των πλατονιών, (όπως προκύπτει από το β σχετικό έγγραφο του τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ ΠΕ Πιερίας με το οποίο μας κοινοποιήθηκε κτηνιατρική έκθεση για τη θανάτωση δύο πλατονιών και πρόσφατα δημοσιεύματα για θανάτωση άλλων τεσσάρων στις 4-10-19).

πέρα από τη ρητή απαγόρευση συγκέντρωσης πτηνών σε υπαίθριες εκθέσεις σύμφωνα με το άρθ. 2 της 258971/2008 (ΦΕΚ 1785/Β/2008) «θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών», σε συνδυασμό με την διαπιστωθείσα ύπαρξη ειδών της τάξης Anseriformes, στις μικρές λίμνες του πάρκου,

φρονούμε ότι ο χώρος που καταλαμβάνεται από το μέγεθος των κλωβών και των περιφράξεων της έκθεσης των ζώων, σε συνδυασμό με την περιορισμένη έκταση του πάρκου, δεν συνάδει με την προβλεπόμενη βελτίωση της αισθητικής του τοπίου, την εξασφάλιση άνετης, ασφαλούς κίνησης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών και διευκόλυνσης της σωματικής άσκησης, της αναψυχής και την πνευματικής ανάτασης του ανθρώπου, συνιστώντας μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης του, υπερβαίνοντας τα επιτρεπτά έργα ή δραστηριότητες που είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία του πάρκου».

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Όπως τέλος, επισημαίνεται στο έγγραφο: «σε περίπτωση που προτίθεστε να προβείτε στην απομάκρυνση των ζώων από το πάρκο, αυτά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απελευθερωθούν στο ύπαιθρο ή σε βιότοπους που διαβιούν άλλα παρόμοια είδη, ώστε να διαφυλαχθεί η αναγκαία προστασία των φυσικών τοπικών πληθυσμών από γενετική ρύπανση, εκφυλισμό, υβριδισμούς, μεταφορά ασθενειών, αλλοίωση της σύνθεσης και της φυσικής εξάπλωσης των ειδών της άγριας πανίδας κλπ, καθώς δεν προκύπτει να έχει γίνει γενετικός και κτηνιατρικός έλεγχος των ζώων του πάρκου».

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας