ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 14/10 το δημοτικό συμβούλιο Κατερίνης

Με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξή του συνεδριάζει τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου το δημοτικό συμβούλιο Κατερίνης.

Δείτε την πρόσκληση και τα θέματα:

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στοΔημαρχείο Κατερίνης(αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (16η) Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
Ορισμός υπαλλήλων που δύνανται να κινούν τους τηρούμενους στις τράπεζες λογαριασμούς του Δήμου Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
Έγκριση υπαγωγής του Δήμου Κατερίνης στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013 για οφειλές προς Δ.Ο.Υ της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
Παραχώρηση χρήσης δημοτικών γηπέδων για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΟΠΠΑΠ, του Δήμου Κατερίνης και του Επιμελητήριου Πιερίας για την οργάνωση και λειτουργία θεματικής εορταστικής εκδήλωσης Χριστουγέννων Εισηγητές: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος, Νικόλαος Τσιαμπέρας, Πρόεδρος ΟΠΠΑΠ
Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Κατερίνης» (Α.Μ.23/17) Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
Τροποποίηση (4η) της απόφασης 562/2017 Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το έργο BIOWASTE (Biowastes Management in Touristic Areas”/”Αξιοποίηση Συστημάτων Πληρώνω ότι Πετώ και Αυτόνομοι Κομποστοποιητές στη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Τουριστικών Περιοχών” με ακρωνύμιο BIOWASTE) του Προγράμματος Interreg IV Balkan Mediterranean 2014 – 2020 Εισηγητής: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος
Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου (2019-2023), προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής Εισηγητής: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος
Έγκριση υποβολής αιτήματος και αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Πρόσκληση Χ, με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Εισηγητής: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 05/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Π. Κεραμιδίου του Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 05/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μηλιάς του Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος
Έγκριση της 257/2019 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ (ΑΔΑ:ΩΕΟ2ΟΕΤΡ-ΑΕΓ) με θέμα «Λήψη απόφασης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Τριμελή επιτροπή μελών ΔΣ της ΔΕΥΑΚ (άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4483/17)» Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ
Έγκριση της αριθμ. 51/2019 απόφασης του ΔΣ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. με θέμα «4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας

Πρόσφατα άρθρα