ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην συνάντηση Δικτύωσης και Μεταφοράς Γνώσης EuroConnect στις Βρυξέλλες ο Δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος

Εισηγήσεις παρουσίασαν οι Έλληνες Ευρωβουλευτές Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, Πέτρος Κόκκαλης και Νίκος Ανδρουλάκης

Τις εργασίες της Συνάντησης Δικτύωσης και Μεταφοράς Γνώσης EuroConnect -creating opportunities που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες για Δήμους και συνεργαζόμενους φορείς, παρακολούθησε ο Δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος.

Ο Κ. Κουκοδήμος παρακολουθεί την εισήγηση του Πέτρου Κόκκαλη μαζί με συναδέλφους του

Οι θεματικές που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια των εργασιών αφορούσαν το θεσμικό Πλαίσιο και τις Κατευθύνσεις που παρουσίασε η Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και βιώσιμους στόχους, που ανέπτυξε ο Ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης, τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας που ανέπτυξε ο Ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης, τα Έργα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg στην Πολιτιστική Κληρονομιά και στον Τουρισμό που ανέπτυξε η κ. Ιωάννα Μουλίου Υπεύθυνη Πολιτικής και Προγράμματος – DG Regio Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Τεχνολογίες, Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον και Ψηφιοποίηση των Κατασκευών που ανέπτυξαν στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ακόμη αναλύθηκαν ο τρόπος λειτουργίας της Ε.Ε. και οι σημαντικές της κατευθύνσεις, η Κυκλική Οικονομία και οι εφαρμογές της, η προετοιμασία για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, καθώς και η στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.