ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρήστος Τζιουβάρας στο συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας | “Πρώτα είναι η πρόληψη”

Η τοποθέτηση του περιφερειακού συμβούλου Χρήστου Τζιουβάρα στην δια περιφοράς σύσκεψη του Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Πιερίας με θέμα τον «Σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των πλημμυρικών φαινομένων και χιονοπτώσεων – παγετού» κατά την χειμερινή περίοδο 2021-2022. 

«Πρώτα είναι η Πρόληψη»

Μετά την εκδήλωση φαινομένων με καταστροφικές συνέπειες οι τοπικοί εμπλεκόμενοι φορείς καλούνται να προσφέρουν έργο πολιτικής προστασίας, δηλαδή να συμβάλλουν στην μείωση των συνεπειών των καταστροφικών αυτών φαινομένων.

Αλλά και κατά την διάρκεια των φαινομένων αυτών, οι κρατικές υπηρεσίες μαζί με τις εθελοντικές οργανώσεις που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό επίπεδο, καλούνται να συνδράμουν απαντώντας σε αιτήματα βοήθειας στους πληγέντες, στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού (ανθρώπων ή και τυχόν ζωικού κεφαλαίου κτηνοτρόφων), στην διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων προς διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων από και προς την πληγείσα περιοχή, προς νοσοκομειακές μονάδες κ.α.

Η ενημέρωση των πολιτών για απειλούμενους κινδύνους καταστροφών και η παροχή σχετικών οδηγιών για την λήψη μέτρων ατομικής προστασίας και την αποφυγή των κινδύνων αυτών είναι εκ των ων ουκ άνευ. 

Αλλά και η ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων, ιδιαίτερα σε μία εποχή που η κλιματική αλλαγή κάνει σε όλες τις εποχές και με κάθε τρόπο αισθητή την παρουσία της, πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Δεδομένη επίσης πρέπει να θεωρείται και η συντήρηση και η καλή κατάσταση λειτουργίας και ετοιμότητας όλων των διαθέσιμων μέσων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι, ιδιαίτερα για τα φαινόμενα πλημμύρας, το μέγεθος των καταστροφών συνδέεται άρρηκτα με την κατάσταση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών, με ζητήματα που αφορούν τις εργασίες καθαρισμού υδατορεμάτων, αλλά και με τα αντιπλημμυρικά έργα που είναι αναγκαίο να σχεδιαστούν και να εκτελεστούν εντός της Περιφερειακής Ενότητας, και γενικότερα από την ικανότητα του συνόλου των δικτύων να παροχετεύσουν αποτελεσματικά την επιφανειακή απορροή των υδάτων.

Με τον «δια περιφοράς» που έχει επιλεγεί να γίνει η παρούσα συνεδρίαση δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν και διευκρινιστούν ζητήματα που αφορούν στον καταμερισμό αρμοδιοτήτων και ενεργειών μεταξύ Περιφερειών και Δήμων σε έργα συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων στα όρια ευθύνης της Π.Ε. Πιερίας, καθώς και ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο καλής λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου ομβρίων υδάτων στο οδικό δίκτυο, εντός και εκτός αστικών περιοχών, και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την Κωδική Ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

Η σύνδεση των συνεδριάσεων του Σ.Ο.Π.Π. κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας με τον σχεδιασμό αυτών των έργων που αναφέρθηκαν είναι κρίσιμης σημασίας και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και όλες τις πρωτοβουλίες πρόληψης, ετοιμότητας, ενημέρωσης και αντιμετώπισης που καλείται να λάβει το όργανο για την αποτελεσματική εκπλήρωση του σκοπού του.

Στο πλαίσιο της οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας» έχει εναρμονιστεί και η εθνική νομοθεσία (ΦΕΚ 1108/Β/2010) και έχουν ήδη καταρτιστεί και εγκριθεί τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα. Παράλληλα, στην Πιερία έχουμε την εμπειρία των τελευταίων χρόνων και γνωρίζουμε ότι συγκεκριμένες περιοχές είναι ευάλωτες σε πλημμυρικά φαινόμενα (Δ.Ε. Δίου, Πεδιάδα Κατερίνης, Παραλία, Ολυμπιακή Ακτή, Πλαταμώνας κ.α) και μετά από 11 χρόνια της αυτής διοίκησης είναι εύλογο να αναρωτηθούμε κατά πόσο τα ανωτέρω σχέδια αλλά και η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, έχουν ληφθεί υπόψη για εάν αποτελεσματικό σχεδιασμό αντιπλημμυρικής θωράκισης της Περιφερειακής Ενότητας.

Επίσης, σχετικά με το θέμα έχω καταθέσει δύο ερωτήσεις: την από 9 Δεκ. 2020 ερώτηση σχετικά με την αντιπλημμυρική θωράκιση της Π.Ε. Πιερίας, και την από  6 Μαϊου 2021 ερώτηση σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκαλούνται σε υδατορέματα από φυσικές καταστροφές/θεομηνίες, 

και για τις οποίες δεν έχω πάρει απάντηση.

Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι με την διαπεριφοράς συνεδρίαση υποβαθμίζεται η συζήτηση του οργάνου εν όψει του φετινού χειμώνα, καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη σημαντικά ζητήματα, αλλά και η ίδια η συνεδρίαση καθίσταται τετριμμένη καθώς επί σειρά ετών δεν έχει ληφθεί μέριμνα για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό αντιπλημμυρικής θωράκισης της Π.Ε. Πιερίας.

Με εκτίμηση.

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας