ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eπιδότηση έως 2.000 ευρώ για τους δικηγόρους – Όροι και προϋποθέσεις

Στις 16 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων προκειμένοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων», συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ.

Επιχορήγηση από 500 έως 2.000 ευρώ δύνανται να λάβουν οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι φυσικά πρόσωπα, για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού. Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ανοίγει την Τετάρτη 16 Ιουνίου, προκειμένοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων», συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ.

Ωφελούμενοι της δράσης, είναι οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα) εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα, έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020. Από τη δράση αποκλείονται πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 16/6/2021 έως 30/7/2021 (ώρα 15:00)στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων».

Για να λάβουν την ενίσχυση οι δικηγόροι θα πρέπει να προχωρήσουν στην προμήθεια εξοπλισμού: ηλεκτρονικού υπολογιστή, laptop, router, web κάμερα, ακουστικών, οθονών, scanner, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης αλλά και να μπορούν να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας, περιορίζοντας την απώλεια εισοδημάτων και υποστηρίζοντας την ικανότητα ανταπόκρισής τους σε απαιτήσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού των γραφείων τους.

Προσοχή! Δεν είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση από το πρόγραμμα οι προμήθειες για κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά και οι συνδρομές σε βάσεις δεδομένων.

Το ύψος της επιχορήγησης

Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται από τα εισοδηματικά κριτήρια και ορίζεται με βάση το οικονομικό έτος 2019 ως εξής:

  • 2.000 ευρώ για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.
  • 1.500 ευρώ για εισόδημα από 20.000 έως 40.000 ευρώ.
  • 1.000 ευρώ για εισόδημα από 40.000 έως 60.000 ευρώ.
  • 500 ευρώ για εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ.

Οι δικηγόροι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι δικαιούχοι θα πρέπει μεταξύ άλλων:

  • να υποβάλλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ,
  • να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020,
  • να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης,
  • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση,
  • να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης, 
  • να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014

Τι χρηματοδοτείται

Επιχορηγούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού: Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια επιχορήγησης.Ενδεικτικά δεν είναι επιλέξιμες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων.

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας