ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάσχα 2021 | Για ποιες περιπτώσεις επιτρέπονται οι υπερτοπικές μετακινήσεις

Μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπονται οι μετακινήσεις από νομό σε νομό, μετά και τη διορθωτική ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μέχρι τις 10 Μαΐου η μετακίνηση μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εργασίας, λόγους υγείας, εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας, μετάβαση σε κηδεία και μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων.

Στην περίπτωση της Αττικής η μετακίνηση δεν επιτρέπεται εκτός των ορίων της Περιφέρειας και από ή προς την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Και με έγγραφο ιδιωτικών κλινικών

Νέα κοινή υπουργική απόφαση για τις υπερτοπικές μετακινήσεις παρέχει και τη δυνατότητα μετακίνησης προς ιδιωτική κλινική άλλης περιφέρειας. Ειδικότερα, στη νέα ΚΥΑ αναφέρεται ότι επιτρέπεται η μετακίνηση για λόγους υγείας προς δημόσια δομή υγείας «και προς ιδιωτική κλινική αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Για την πιστοποίηση των λόγων υγείας απαιτείται, πέραν της βεβαίωσης κίνησης, και έγγραφο της δομής υγείας, εκτός περιπτώσεων όπου αυτό δεν μπορεί να προσκομισθεί λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της μετακίνησης».

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική απόφαση επέτρεπε ως λόγο μετακίνησης για λόγους υγείας μόνο τη μετάβαση σε δημόσια δομή, γεγονός που είχε προκαλέσει αντιδράσεις του ΙΣΑ, της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας και άλλων ιατρικών εταιρειών, που έκαναν λόγο για τεράστια εμπόδια στην ομαλή θεραπευτική και διαγνωστική προσέγγιση ασθενών –ογκολογικοί που πρέπει να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία ή ακτινοβολίες, καρδιοπαθείς που έχουν προγραμματίσει στεφανιογραφία, έγκυοι που έχουν προγραμματίσει τοκετό– που αντιμετωπίζονται σε ιδιωτικές δομές.

Αναλυτικά, η μετακίνηση μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις και μόνο:  

  • Μετακίνηση από και προς την εργασία, με τον τρόπο που προβλεπόταν. Σημειώνεται ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα προς πιστοποίηση της μετακίνησης για λόγους εργασίας προσδιορίζουν το χρόνο έναρξης και λήξης της μετακίνησης και διασταυρώνονται από τις αρχές ελέγχου με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου αλλά και στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη. Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνεται ότι στην υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα ο λόγος της μετακίνησης (π.χ. προγραμματισμένο ραντεβού σε συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία), ενώ ο συνολικός χρόνος της μετακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες.
  • Μετακίνηση για λόγους υγείας μόνο στην περίπτωση μετακίνησης προς δημόσια δομή υγείας, η οποία σε περίπτωση ελέγχου πρέπει να πιστοποιείται από σχετικό έγγραφο της ίδιας της δομής ή με έγγραφο ιδιωτικών κλινικών.
  • Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.
  • Μετάβαση σε κηδεία. Στην περίπτωση αυτή ο μετακινούμενος σε περίπτωση ελέγχου καλείται να επιδείξει -πέρα της σχετικής βεβαίωσης ή SMS με κωδικό 5- τα ακόλουθα δύο έγγραφα: α) ληξιαρχική πράξη θανάτου και, β) άδεια ταφής.
  • Μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων. Σε αυτή την περίπτωση, ο μετακινούμενος γονέας υποχρεούται σε περίπτωση ελέγχου να επιδεικνύει α) αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, σε περίπτωση διαζυγίου ή β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, σε περίπτωση διάστασης, καθώς και στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοικία του τέκνου.
  • Δεν επιτρέπεται η συνδυαστική χρήση βεβαίωσης μετακίνησης για λόγους εργασίας και Ε1 για εφάπαξ μετάβαση σε μόνιμη κατοικία. Δηλαδή, δεν μπορεί ο επαγγελματίας να χρησιμοποιήσει την ιδιότητά του για να μεταβεί στο χωριό ή εκτός περιφερειακής ενότητας και να επιστρέψει στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, επιδεικνύοντας το Ε1.
  • Η μετακίνηση εκτός Περιφερειακής Ενότητας για τη συγκομιδή αγροτικών προϊόντων δεν επιτρέπεται από ιδιώτες με επίδειξη Ε9 για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Πηγή: Καθημερινή

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας

Πρόσφατα άρθρα