ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάνη | Η τροπολογία για τους εργάτες γης

Μάνη | Η τροπολογία για τους εργάτες γης

Άμεση λύση για τους εργάτες γης από τρίτες χώρες, δίνεται με τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που θα ψηφιστεί σήμερα.

Η τροπολογία έχει ως εξής:

“Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4783/2021

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4783/2021 (Α’ 38) αντικαθίσταται και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8.Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας των παρ. 1 και 2, και πάντως όχι πέραν της 15ης-6-2021, η αίτηση της παρ. 1 με τα δικαιολογητικά εργοδότη της παρ. 3 υποβάλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 4 αποστέλλεται και στον e-ΕΦΚΑ για τις ανάγκες χορήγησης ΑΜΚΑ. Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έναρξη της λειτουργίας της πλατφόρμας των παρ. 1 και 2, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει σ’ αυτήν όλα τα προβλεπόμενα στο παρόν στοιχεία του πολίτη τρίτης χώρας.»”

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας