ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάνη | Η τροπολογία για τους εργάτες γης

Μάνη | Η τροπολογία για τους εργάτες γης

Άμεση λύση για τους εργάτες γης από τρίτες χώρες, δίνεται με τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που θα ψηφιστεί σήμερα.

Η τροπολογία έχει ως εξής:

“Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4783/2021

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4783/2021 (Α’ 38) αντικαθίσταται και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8.Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας των παρ. 1 και 2, και πάντως όχι πέραν της 15ης-6-2021, η αίτηση της παρ. 1 με τα δικαιολογητικά εργοδότη της παρ. 3 υποβάλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 4 αποστέλλεται και στον e-ΕΦΚΑ για τις ανάγκες χορήγησης ΑΜΚΑ. Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έναρξη της λειτουργίας της πλατφόρμας των παρ. 1 και 2, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει σ’ αυτήν όλα τα προβλεπόμενα στο παρόν στοιχεία του πολίτη τρίτης χώρας.»”

logo podas

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας