ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Κατερίνης | Με 14 θέματα συνεδριάζει διά τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο (9/4 στις 18:00)

Δήμος Κατερίνης | Με 14 θέματα συνεδριάζει διά τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο (9/4 στις 18:00)

Με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει, την Παρασκευή 7 Απριλίου 2021 στις 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Κατερίνης. Η συνεδρίαση θα γίνει διά τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα αναλυτικά:

 1. Ψήφιση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (3η)
  Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Έγκριση κατασκευαστικών εργασιών για τις ανάγκες λειτουργίας κτίσματος – αναψυκτηρίου με αύλειο χώρο συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. πλησίον γηπέδων αντισφαίρισης – καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης, άνωθεν του τεχνικού υπογειοποίησης της Εθνικής οδού (τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός – Κλειδί) στο Δήμο Κατερίνης
  Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
 3. Έγκριση κατασκευαστικών εργασιών για τις ανάγκες λειτουργίας κτίσματος – αναψυκτηρίου με αύλειο χώρο συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. πλησίον παιδικής χαράς, άνωθεν του τεχνικού υπογειοποίησης της Εθνικής οδού (τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός – Κλειδί) στο Δήμο Κατερίνης
  Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
 4. Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού κτηρίου (Πόρου Αλεξανδρή) επί της οδού Παρμενίωνος 32 στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας
  Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
 5. Λήψη απόφασης, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για το έργο: ο Μίτος της Αριάδνης για τη νεανική αποκλίνουσα συμπεριφορά (Ariadne’s Thread for Youth Deviance) με ακρωνύμιο Ariadne, για: α) άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του ανωτέρω έργου και ορισμό υπολόγου για τη διαχείρισή του και β) ορισμό ως διαχειριστή του έργου (υπόλογος) τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης
  Εισήγητης: Διεύθυνση Προγραμματισμού
 6. Εκλογή υδρονομέων για το Δήμο Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο 2021
  Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 7. Διάλυση Σύμβασης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτες Ωρίμανσης για το έργο “Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην 1η Διαχειριστική Ενότητα του Νομού Πιερίας”»
  Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 8. Έγκριση χορήγησης Παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών στο αγρόκτημα τςη κοινότητας Καλλιθέας» αριθμός μελέτης : 134/2020
  Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 9. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών στο αγρόκτημα Κορινού»
  Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 10. Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Στεγανοποίηση Λιμνοδεξαμενών Ελάφου και Π. Κεραμιδίου» αριθμ. Μελέτης:122/2019
  Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΙ (6) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ» αρ. μελ.: 81/2017
  Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 12. Έγκριση της αριθμ. 72/2021 (ΑΔΑ:6879ΟΕΤΡ-ΖΚ7) απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κατερίνης με θέμα «Τροποποίηση – συμπλήρωση του άρθρου 10 του Κανονισμού λειτουργίας σταθμών βοθρολυμάτων
  Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ
 13. κ Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της 80/2021 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Αντικατάσταση Προέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου»
  Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας
 14. Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της 81/2021 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης» και εκλογή Αντιπροέδρου»
  Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας