ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Π.Ε. Πιερίας είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει με άμεσο, αποτελεσματικό και ΑΣΦΑΛΗ τρόπο όλους αυτούς που πρέπει να ανανεώσουν τα Ατομικά τους Δελτία Μετακίνησης (πάσο) ΑμΕΑ, για το έτος 2021

Η Π.Ε. Πιερίας είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει με άμεσο, αποτελεσματικό και ΑΣΦΑΛΗ τρόπο όλους αυτούς που πρέπει να ανανεώσουν τα Ατομικά τους Δελτία Μετακίνησης (πάσο) ΑμΕΑ, για το έτος 2021

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ: «Κύριο μέλημα της Περιφερειακής Αυτοδιοικητικής Αρχής στην Πιερία, είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων απέναντι στην εξάπλωση της πανδημίας, με αυξημένη κοινωνική και προσωπική ευαισθησία και ευθύνη απέναντι στους υπηρετούντες στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, αλλά και σε όλους τους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα όταν αυτοί ανήκουν σε εξαιρετικά ευπαθείς ομάδες».

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας εφαρμόζει με μεγάλη υπευθυνότητα τα μέτρα προστασίας, απέναντι στους εργαζόμενους αλλά και σε όλους τους συμπολίτες μας που πρέπει να έρθουν για τη διεκπεραίωση υπόθεσή τους, αυτοπροσώπως σε υπηρεσίες της Π. Ε. Πιερίας.

Για το λόγο αυτό με σχετική εντολή, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, διαμόρφωσε στον ισόγειο χώρο του κεντρικού κτιρίου της Π. Ε. Πιερίας, έναν χώρο υποδοχής, ο οποίος πληροί όλους κανόνες ασφάλειας, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εξαγγέλθηκαν από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε συνδυασμό και συνέχεια των μέτρων που τηρούνται και μετά και την οδηγία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και εφαρμόζονται απαρεγκλίτως στην Π. Ε. Πιερίας.

Η αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών στο κτίριο της ΠΕ Πιερίας και η εξυπηρέτησή τους από τους υπαλλήλους, γίνεται αποκλειστικά μετά από τηλεφωνικό προγραμματισμένο ραντεβού.

Με αυτό τον ασφαλή τρόπο, για την ελαχιστοποίηση του χωρικού συγχρωτισμού, όλοι οι ενδιαφερόμενοι / δικαιούχοι συμπολίτες μας που πρέπει να προβούν στην ανανέωση και έκδοση Δελτίων Μετακίνησης ΑμΕΑ για το έτος 2021, ενημερώνονται ότι:

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και σε εφαρμογή της με αριθμ. Δ12α/ΓΠοικ.40365/1254/05.10.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4563/τ. Β’/15.10.2020) και της αριθμ. πρωτ: Δ12α/ΓΠοικ.3109/48/21.01.2021 (ΑΔΑ: ΩΖΥΡ46ΜΤΛΚ-5ΟΘ) διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανακοινώνει την ανανέωση και έκδοση των Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ μέχρι και την 31 Οκτωβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση και την έκδοση των Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2021, είτε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δήμων είτε στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, κατόπιν προγραμματισμένου τηλεφωνικού ραντεβού.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και τον προγραμματισμό του ραντεβού τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και στα τηλέφωνα (2351 351 272 και 2351 351 286)

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας

Πρόσφατα άρθρα