ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερώτηση Χήτα για έλλειψη φακέλου πυρασφάλειας στο δημ. σχολείο Πλαταμώνα

Ερώτηση προς τα αρμόδια Υπουργεία κατέθεσε ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Λύσης κ. Κωνσταντίνος Χήτας σχετικά με την έλλειψη φακέλου πυρασφάλειας στο δημοτικό σχολείο του Πλαταμώνα. Επιπλέον όπως επισημαίνει στην ερώτησή του τα σχολικά κτήρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

Η ερώτηση του κ. Χήτα:

Κωνσταντίνος Χήτας, Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης

Τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Φάκελοι πυρασφάλειας των Σχολικών Κτηρίων Α’/θμιας και Β’/θμιας

Εκπαίδευσης»

Κυρία και κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με έγγραφο της Π.Υ. Λιτοχώρου με αριθμό πρωτ.: 96 Φ.704.10/13-1-2021, το Δημοτικό Σχολείο Πλαταμώνα Πιερίας δεν διαθέτει φάκελο πυρασφαλείας, δηλαδή, εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και αντιστοίχως, σχετικό πιστοποιητικό. Βάσει του ιδίου εγγράφου, τα σχολικά κτήρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, όμως, παρέχεται σε αυτά η δυνατότητα χορήγησης, εφόσον οι φορείς εκμετάλλευσης αυτών (Δήμοι) αιτηθούν σχετικά, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη (Β’ 1586).

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να καθιερωθεί η υποχρεωτική τήρηση στους Δήμους φακέλων πυρασφαλείας με εκδοθέντα πιστοποιητικά (ενεργητικής) πυροπροστασίας, υπό ανανέωση σε τακτά χρονικά διαστήματα, των σχολικών κτηρίων όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης και αντίγραφα αυτών να τηρούνται από τις Διευθύνσεις των Σχολικών Δομών όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ