ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Δίου-Ολύμπου | Διά περιφοράς συνεδρίαση Δ.Σ. – Τα θέματα

Δήμος Δίου-Ολύμπου | Διά περιφοράς συνεδρίαση Δ.Σ.  - Τα θέματα

Με πέντε θέματα συνεδριάζει, διά περιφοράς, το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δίου-Ολύμπου τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

Αναλυτικά η πρόσκληση και τα θέματα:

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και λήξης 07.00 μ.μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και την εγκύκλιο με αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»

  1. 27η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020
  2. 28η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020
  3. Τροποποίηση της 85/2018 ΑΔΣ «Υποβολή πρότασης για την ένταξη του Δήμου Δίου – Ολύμπου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για το έργο με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και αποδοχή χρηματοδότησης»
  4. Παράταση ή μη, ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης σε ακίνητο του Δήμου Δίου-Ολύμπου
  5. Τροποποίηση της 122/2020 ΑΔΣ

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας