ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί δεν μπόρεσαν να γίνουν δημαιρεσίες στο δήμο Κατερίνης

Πραγματοποιήθηκαν εχθές 1η Σεπτεμβρίου οι δημαιρεσίες στους δήμους Πύδνας- Κολινδρού και Δίου- Ολύμπου, όχι όμως και στο δήμο Κατερίνης.

Ο λόγος είναι ότι η ορκωμοσία έγινε μόλις την τελευταία μέρα του Αυγούστου με τη νέα εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών να προσδιορίζει συγκεκριμένες ημερομηνίες- 1 ή 8 Σεπτεμβρίου-για τις δημαιρεσίες με βάση και την ημερομηνία ορκωμοσίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η διαδικασία εκλογής των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για τη δημοτική περίοδο 2019 – 2023 λαμβάνει χώρα την Κυριακή 1 ή 8 Σεπτεμβρίου 2019 (έναρξη της δημοτικής περιόδου – πρώτη θητεία).

ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΓΚΑΛΕΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Την πρόσκληση στους συμβούλους του νέου δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή των μελών του προεδρείου του απευθύνει ο σύμβουλος του συνδυασμού του εκλεγέντος δημάρχου, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης του αποτελέσματος της εκλογής, όπως αυτή εκδόθηκε από το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο. 

Η πρόσκληση δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου, με μέριμνα του αρμόδιου προς τούτο υπαλλήλου του δήμου, ενώ επιδίδεται ή κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους δημοτικούς συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. 

Αυτό σημαίνει ότι η επίδοση ή η κοινοποίηση πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο την Τετάρτη 28 Αυγούστου ή την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019, αναλόγως του αν η εκλογή του προεδρείου ορίζεται για την Κυριακή 1 ή 8 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα.

Στην περίπτωση του δήμου Κατερίνης οι δημαιρεσίες δεν θα μπορούσαν να γίνουν την 1η Σεπτεμβρίου εφόσον μόλις τηςν προηγούμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία. Οπότε, εφόσον σήμερα ο πρώτος σε ψήφους δημοτικός σύμβουλος της “Εκκίνησης” αποστείλει τις σχετικές προσκλήσεις, οι δημαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου.

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας