ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κατερίνης για το 2021

Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κατερίνης για το 2021

Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης – που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη στις 13 Νοεμβρίου 2020, στο Δημαρχείο Κατερίνης ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 – θα συζητήθεί η ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κατερίνης για το 2021.

Ακοουθεί η πρόσκληση αναλυτικά:

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Καλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη στις 13
Νοεμβρίου 2020, στο Δημαρχείο Κατερίνης ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.
αριθ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ
1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κατερίνης οικονομικού
    έτους 2021
    Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Θεοφάνης Τερζόπουλος

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας