ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. στις 19 Αυγούστου

Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. στις 19 Αυγούστου

Με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Κατερίνης, με τηλεδιάσκεψη, στις 19 Αυγούστου.

Η πρόσκληση και τα θέματα αναλυτικά:

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη στις 19 Αυγούστου 2020, στο Δημαρχείο Κατερίνης ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. αριθ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ψήφιση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (11η)
  Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Γηπέδων για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021
  Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Έγκριση δημοπράτησης για την εκμίσθωση των αριθ. 364, 365, 370, 372 τεμαχίων οριστικής διανομής 1939 αγροκτήματος Βρύας κοινότητας Βρύας Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 4. Τροποποίηση της αριθμ. 207/2020 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Τροποποίηση – επαναδιατύπωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κατερίνης»
  Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού
 5. Λήψη απόφασης α) αποδοχής Πράξεων, β) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, γ) ορισμού Διαχειριστή του έργου (υπολόγου), δ) ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού, και ε) καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις εγκεκριμένες πράξεις: 1) «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5066578 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με αρ. πρωτ. 3839/15-7-2020», 2) «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5068891 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με αρ. πρωτ. 3607/6/7/2020, 3) «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων ευπαθών ομάδων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5067557 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με αρ. πρωτ. 3889/17-7-2020
  Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού.
 6. Χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριας κολυμβητικής δεξαμενής δημόσιας χρήσης σε δημοτικό χώρο
  Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΣ» αρ. μελ.: 62/2013
  Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 8. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΑΧΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΟΦΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΗΣ 15ης-18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017», αρ. μελ. 33/2018, προϋπολογισμού 27.830,65 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α)
  Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τάφρου προστασίας από φερτά και όμβρια στο αντλιοστάσιο φράγματος Τριλόφου στο ρέμα ‘‘Σμίξη’’», αρ. μελ. 121/2019, προϋπολογισμού 8.307,70 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α)
  Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 10. Λήψη απόφασης για παραχωρήσεις τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια
  Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας