ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικαίωμα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων σε επιχείρήσεις εστίασης, πολιτισμού και αθλητισμού

Δικαίωμα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων σε επιχειρήσεις εστίασης, πολιτισμού και αθλητισμού δίνουν, με έκτακτη ανακοίνωση, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.

Η δυνατότητα δίνεται ξανά για το διάστημα από 1.8.2020 – 31.8.2020

Δικαίωμα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων σε επιχείρήσεις εστίασης, πολιτισμού και αθλητισμού
logo podas