ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Πιερική Αναπτυξιακή | Υποβολή προτάσεων δημοσίων έργων στο πλαίσιο τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου η υποβολή προτάσεων για την πρόσκληση με θέμα «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών » προϋπολογισμού 540.000,00 €, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ν. Πιερίας, που είχε προκηρύξει η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Υπεβλήθησαν συνολικά τρεις προτάσεις από τους τρεις Δήμους της Π.Ε. Πιερίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.591.500 €.

Σκοπός των προς υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος, η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών που παρέχονται τόσο στον τοπικό πληθυσμό και στους επισκέπτες και σχετίζονται με την αλιεία και τη θάλασσα.

Οι επενδύσεις που θα αξιολογηθούν θετικά και θα ενταχθούν στο τοπικό πρόγραμμα,  θα συμβάλλουν με άμεσο ή/ και έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των παραθαλάσσιων περιοχών της Πιερίας

Με αφορμή την ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής των προτάσεων η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. και  Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Πιερική Αναπτυξιακή, τα μέλη του Δ.Σ. και τα  στελέχη της, συνεχίζουμε τον τοπικό σχεδιασμό δράσεων, που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών του νομού μας, μέσα από ένα ευρύ φάσμα σχεδίων δημοσίου χαρακτήρα που αφορούν τις αλιευτικές περιοχές του νομού μας.

Στόχος μας είναι η ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας με διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης, η προώθηση της δικτύωσης και βελτίωση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, η ανάδειξη της περιοχής ως ιδανικού τόπου διαβίωσης και τουριστικού προορισμού υψηλών προδιαγραφών ποιότητας, η ενίσχυση της εξωστρέφειας με δημιουργία προϋποθέσεων οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας».

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας