ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δίου Ολύμπου | Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη η τακτική συνεδρίαση – Θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 17.07.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00

Δίου Ολύμπου | Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην τακτική συνεδρίαση

 1. Μεταφορά έργων του Δήμου Δίου-Ολύμπου από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
  Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Πατσιαρίκας Δημήτριος
 2. Λήψη απόφασης περί διορισμού δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της αναίρεσης ΚΑΤΑ της με αριθμό Α164/2020 απόφασης του Διοικητικού Eφετείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ζ’, Τριμελές.
  Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος
 3. Έγκριση υποβολής αιτήματος μεταστέγασης Αστυνομικού Τμήματος Δήμου Δίου-Ολύμπου – ανταλλαγής ακινήτων στην κοινότητα Λιτοχώρου για την ανέγερση κτηρίου προς στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Δίου-Ολύμπου.
  Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος
 4. Επικαιροποίηση ή μη της 357/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος
 5. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για το έργο «Κατασκευή Ιδιωτικών Συνδέσεων Δικτύου Ακαθάρτων στην Τ.Κ. Ν. Πόρων του Δήμου Δίου – Ολύμπου»
  Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Τσιφοδήμου Ελένη
 6. Έγκριση υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων στο Δήμο Δίου-Ολύμπου
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κουριάτης Κωνσταντίνος
 7. Παραχώρηση γηπέδων αντισφαίρισης στον Όμιλο Αντισφαίρισης Λιτοχώρου (Ο.Α.Λ.) για το έτος 2020
  Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Κατσαμάκα Ουρανία
 8. Έγκριση των όρων ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης χρήσεως ακινήτου πράγματος (χρησιδανείου), στο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ»
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καλαϊτζής Αθανάσιος
 9. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για κατάθεση πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
  Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος
 10. Λήψη απόφασης για την αμοιβή δικηγόρου ο οποίος ορίστηκε με την 225/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος
 11. Εισήγηση για την έγκριση των όρων ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης χρήσεως ακινήτου πράγματος (χρησιδανείου), στον Οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου (ΟΡ.ΦΕ.Ο.)
  Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Λαμπονίκος Νικόλαος
 12. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 36988/16-6-2020 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών – 16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών δημοσίων επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ.
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος
 13. 17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος
 14. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 42097/17-7-2020 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών – 18η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών δημοσίων επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ.
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος
 15. Λήψη απόφασης για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στην Κονταριώτισσα κατά το χρονικό διάστημα από 01/08/2020 έως 31/08/2020.
  Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. Σαμαράς Κωνσταντίνος
 16. Ανάκληση της 108/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
  Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Τσιφοδήμου Ελένη
 17. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου
  Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Τσιφοδήμου Ελένη
 18. Απομάκρυνση συντριβανιού από την κεντρική πλατεία της Λεπτοκαρυάς σύμφωνα με την 20/2020 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος
 19. Ο Ορισμός εκπροσώπων της ιδιοκτησίας 020720 στο Ο.Τ.Γ028, για να καταβάλουν τις οφειλές από αποζημιώσεις με βάση τις 113ης και 294ης Δ διορθωτικές της 1/2002 Πράξης Εφαρμογής της επέκτασης Λεπτοκαρυάς.
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος
 20. Έγκριση της αριθμ. πρωτ: 10028/13-07-2020 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου Ολύμπου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου Ολύμπου» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS)5006100.
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ζουρζούρα Σοφία
 21. Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος ΦΟΔΣΑ έτους 2021 -Ενημέρωση δημοτικών συμβουλίων
  Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Πατσιαρίκας Δημήτριος
 22. ;e Έγκριση έκθεσης διαχείρισης και χρηματοοικονομικών καταστάσεων 2019 της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.
  Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας

Πρόσφατα άρθρα