ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δίου – Ολύμπου | Συνεδριάζει το Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη

Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020, στις 6 μ.μ, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Δίου – Ολύμπου με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη

 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΕΑΔΟ Α.Ε.
 Έγκριση κανονισμού οικονομικής διαχείρισης ΔΕΑΔΟ Α.Ε.
 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΕΑΔΟ Α.Ε
 Κατανομή 1ης, 2ης, 3ης δόσης ΣΑΤΑ 2020
 Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων του Α΄ Τριμήνου 2020 του Δήμου Δίου Ολύμπου.
 Αποδοχή της Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή Ταμιευτήρα Άρδευσης στη θέση Ξηροκάμπι Κοινότητας Βροντούς» στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισμού 620.420,00 ευρώ – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020-7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020-Ορισμός υπεύθυνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων μέσω e-ΠΔΕ.
 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
 Εισήγηση Τ.Υ. για ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Δ.Κ. Βροντούς και στην Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου – Ολύμπου»
 Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης από τους ΚΑΠ, έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων για οικονομική ενίσχυση της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ του Δήμου Δίου Ολύμπου.
 Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης από τους ΚΑΠ, έναντι δικαιούμενων επιχορηγήσεων για οικονομική ενίσχυση  του Δήμου Δίου Ολύμπου.
 Λήψη απόφασης για ανάκληση της αριθ. 94/20-05-2015 απόφασης του Δ.Σ. για την οφειλόμενη υποχρέωση αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης στην ιδιοκτησία με κωδικό 0088 στο Ο.Τ.021 στον Τομέα Β2 Λιτοχώρου του Δήμου Δίου Ολύμπου, με ιδιοκτήτη τον Καρακίτσιο Ζαχαρία του Ευαγγέλου.
 Ορισμός επιτροπής κατάρτισης Μητρώων Αρρένων του Δήμου Δίου Ολύμπου έτους 2020 και εφεξής.
 Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία ¨Ενεργειακή Κοινότητα Δήμων Πιερίας» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4513/2018 (ΦΕΚ 9 Α).
 Αποδοχή και 9η αναμόρφωση ποσού 5.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για αγορά τροφής και φαρμάκων σε αδέσποτα μικρά ζώα
 Αποδοχή, 10η αναμόρφωση και κατανομή χρηματοδότησης Υπουργείου Εσωτερικών ποσού ευρώ 79.000,00 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας