ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Ε Πιερίας | Ξεκινά η αποκατάσταση της κατολίσθησης στο ρέμα του Άνω Αγιάννη

Την εργολαβική σύμβαση του έργου, «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό του Άνω Αγίου Ιωάννη Δήμου Κατερίνης», υπέγραψε, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου.

Το έργο, προϋπολογισμού μελέτης, 357.310,00 Ευρώ µε ΦΠΑ 24% , χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Επενδυτικών ∆απανών Δημοσίων Επενδύσεων Έτους 2019 και θα αναπτυχθεί εντός του οικισμού Άνω Αγιάννη του Δήμου Κατερίνης και ειδικότερα στα πρανή του ρέματος,  που διέρχεται από τον οικισμό.

Η πρόταση σταθεροποίησης της κατολίσθησης πρανούς, σε τμήμα διευθετημένου ρέματος εντός του οικισμού Άνω Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κατερίνης, περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω έργα:

*κατασκευή αντιβάρου σταθεροποίησης

*ανακατασκευή του πρανούς ανάντη του οπλισμένου επιχώματος και μέχρι τον αύλειο χώρο της παρακείμενης κατοικίας 

*κατασκευή της βάσης του επιχώματος και τοποθέτηση συλλεκτηρίου φιλτροσωλήνα.

*σε κάθε περίπτωση, ο υφιστάμενος και εν λειτουργία απορροφητικός βόθρος της παρακείμενης οικίας, που βρίσκεται πλησίον του πρανούς, όσο και η θέση εκκένωσης του δικτύου ύδρευσης του οικισμού, που βρίσκεται επί του υφιστάμενου πρανούς, θα πρέπει να απομακρυνθούν, ώστε να αποφευχθούν πρόσθετες φορτίσεις υδάτων – λυμάτων στο πρανές.

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας