ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιλοτικό πρόγραμμα διαφανούς διαχείρισης των δημόσιων λογαριασμών από τον δήμο Κατερίνης

Την έναρξη υλοποίησης από το Δήμο Κατερίνης του έργου TOKEN (Διαφανής διαχείριση των δημόσιων λογαριασμών – Transformative Impact Of BlocKchain tEchnologies iN Public Services) σηματοδοτεί η εκταμίευση της προκαταβολής ύψους 94.500€ από το Πρόγραμμα «HORIZON 2020». Όπως είναι γνωστό, η συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στο εν λόγω έργο χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου με ποσό ύψους 126.000,00€ (από το Πρόγραμμα «HORIZON 2020»), ενώ η διάρκεια υλοποίησής  του είναι 36 μήνες.

Το έργο αφορά την υλοποίηση πιλοτικής δράσης, η οποία επικεντρώνεται στην εφαρμογή διαδικασίας για την εξοικονόμηση κόστους –  χρόνου, την αύξηση της εμπιστοσύνης και την εναρμόνιση των οικονομικών στοιχείων που συλλέγονται από τις διάφορες οργανικές μονάδες δημόσιων δαπανών στο σύνολο του δήμου Κατερίνης.

Παράλληλα, απόρροια των εργασιών θα είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού συγχρονισμού των βάσεων δεδομένων που τροφοδοτούνται από blockchain τεχνολογίες. Η εξέλιξη αυτή  θα επιτρέψει στους δημόσιους υπάλληλους, καθώς και στους δημότες να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο το ύψος των δαπανών. Εξάλλου, το σύστημα θα φέρει δοκιμές ελέγχου που θα βοηθήσουν τους πολίτες και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής από τρίτους φορείς να μάθουν πώς δαπανώνται τα δημόσια κονδύλια.

Επιπλέον, το έργο θα περιλαμβάνει διαδικασίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στο Δημότη με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες να συμμετέχει στην επιλογή δράσεων που αφορούν και την κατανομή του προϋπολογισμού και την επιλογή στην κατεύθυνση πόρων σε δράσεις που σχετίζονται με τον Πολιτισμό, την Υγεία, Κοινωνική Πολιτική, Περιβάλλον κ.α.

«Ο Δήμος Κατερίνης, συμπορευόμενος με το διεθνές ρεύμα προόδου, επιχειρεί να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον υιοθετώντας καινοτόμες πρακτικές και διαδικασίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων» τονίζει σε δήλωσή του με αφορμή την υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης, ο Δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος. 

logo podas

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας

Πρόσφατα άρθρα