ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δίου – Ολύμπου | Με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δ.Σ.

Στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 29.01.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 – Διαβάστε τα θέματα αναλυτικά

  Παραλαβή του Β2 Σταδίου της μελέτης με τίτλο «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δ.Ε. Λιτοχώρου» Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος
  Διαπίστωση ή μη αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού των ακτών του Δήμου, προκειμένου να γίνει ανάθεση της εργασίας καθαρισμού μέσω ανοικτού διαγωνισμού. Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος
  Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος
  Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος
  Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής εργασιών Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος
  Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής εργασιών και προμηθειών Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος
  Αποσφράγιση προσφορών και επιλογή αναδόχου τραπεζικού ιδρύματος για την εγκατάσταση και λειτουργία δύο (2) τερματικών αποδοχής καρτών. Εισήγηση: Αντιδήμαρχος, Καραλής Γεώργιος
  Έγκριση περιεχομένου προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη (άρθρο 77 του Ν.3852/2010) Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Τσιφοδήμου Ελένη
  Έγκριση απαγόρευσης στάθμευσης και τοποθέτησης κώνων σήμανσης επί της οδού Ευαγγέλου Κοροβάγγου 4 στο Λιτόχωρο κατόπιν αίτησης του Κούκουλη Γεωργίου. Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Πατσιαρίκας Δημήτριος
  Τροποποίηση (άρση απαλλοτρίωσης ή επανεπιβολή της) στην επέκταση της Λεπτοκαρυάς (Ο.Τ.224Β), (από αναβολή) Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος
  Διαπίστωση ή μη αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων, προκειμένου να γίνει η ανάθεση ενίσχυσης των υπηρεσιών μέσω ανοικτού διαγωνισμού Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος
  Δωρεάν παραχώρηση οχήματος απορριμματοφόρου στο Δήμο Δίου-Ολύμπου από τη ΔΕΑΔΟ Α.Ε. Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κουριάτης Κωνσταντίνος
  Επιβολή ή μη προστίμου στην «Σ. Μεντεκίδης Α.Ε.» Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. Σαμαράς Κωνσταντίνος
  Ορισμός μελών επιτροπών προμηθειών για το 2020 Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κουριάτης Κωνσταντίνος

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας

Πρόσφατα άρθρα