ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατερίνη | Διπλή συνεδρίαση με 13+1 θέματα στην ημερήσια διάταξη για το δημοτικό συμβούλιο

Στις 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο Κατερίνης – Στις 19:00 είναι προγραμματισμένη η ειδική συνεδρίαση για την ψήφιση του προϋπολογισμού – Διαβάστε τα θέματα αναλυτικά

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2019
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
2.Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Γηπέδου για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020
Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών

3.Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στο Σύλλογο Διαβητικών Ν.Πιερίας
Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών

4.Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στο Σύλλογο «Πρωτοβουλία για τον Πέλεκα»
Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών

5.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο : ΄΄Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης΄΄ (αρ. μελ. 141/2017) Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

6.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 2734/1999 περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων
Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιαλός

7.Γνωμοδότηση για την εκ νέου επιβολή ή μη της αυτοδίκαια αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που αφορά στην ιδιοκτησία του Καπαγιαννίδη Τηλέμαχου του Νικολάου που βρίσκεται στο ΟΤ Γ 673 και με κ.κ. 052716 και 052710 στην πολεοδομική ενότητα Καπνικός Σταθμός – Επέκταση Κατερίνης
Εισηγητής: Διεύθυνση Υ.ΔΟΜ

8.Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια
Εισηγητής: : Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

9.Διάθεση-υπόδειξη θέσεων-χώρων για την τοποθέτηση των μεταλλικών κάδων ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων ενδυμάτων και υποδημάτων
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

10.Καθορισμός εξόδων παράστασης αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΟΠΠΑΠ για το έτος 2019
Εισηγητής: ΟΠΠΑΠ

11.Ορισμός του Δήμου Κατερίνης ως φορέα λειτουργίας (κύριος έργου) του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Κοινωνικές Υποδομές» (Αμεα, ηλικιωμένοι) με Κωδικό ΟΠΣ 5008964
Εισηγητής: ΔΗΚΕΔΗΚ

12.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

13.Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων του Δήμου
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

Θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση για την ψήφιση του προϋπολογισμού που είναι προγραμματισμένη στις 19:00

Αναλυτικά:

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 266 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με εκείνες των άρθρων 175 και 189 του ν. 4555/2018, που θα γίνει στις 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

A/A ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2020
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας