ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τζιτζικώστας | Οι προτάσεις της ΕΝΠΕ για το νέο ΕΣΠΑ

Να έχει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστικό ρόλο στην αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μέσα από συνολική αλλαγή του υφιστάμενου μοντέλου, ζήτησε ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Απ. Τζιτζικώστας, μιλώντας στο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για τη νέα προγραμματική περίοδο, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ κατέθεσε και πέντε συγκεκριμένες προτάσεις, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Συγκεκριμένα ζήτησε την απλοποίηση όλων των διαδικασιών για την υλοποίηση των προγραμμάτων, να αυξηθεί η προγραμματική αυτονομία των Περιφερειών και να ενισχυθεί η προγραμματική και διαχειριστική ικανότητα τους όπως και των δήμων. Επίσης, να διατηρηθεί η δομή και ο πολυταμειακός χαρακτήρας των Περιφερειακών Προγραμμάτων, αλλά και να ενισχυθούν χρηματοδοτικά με περισσότερους πόρους και δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Ακόμη, ο περιφερειακός σχεδιασμός να συνοδευτεί από την εξειδίκευση των εθνικών πολιτικών σε κάθε Περιφέρεια, συνδέοντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με τους πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Τέλος, στο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ να συμπεριληφθούν δράσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία για σύγχρονες πολιτικές όπως για την έξυπνη εξειδίκευση, την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και την κυκλική οικονομία.

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας