ΑΠΟΨΗ

Χρ. Τζιουβάρας | Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού 2021 στην Πιερία

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ του 2021 και τα οποία εκδόθηκαν πρόσφατα, η Πιερία από το 2011 μείωσε αθροιστικά τον πληθυσμό της κατά 7.212 κατοίκους, ή σε ποσοστό 5,7%.

Το ποσοστό αυτό βρίσκεται κοντά στο 3,5% της χώρας και εκ πρώτης όψεως κάποιος μπορεί να συμπεράνει ότι η μείωση αυτή συμβαίνει για τους λόγους που συμβαίνει και στην υπόλοιπη χώρα, οπότε και υπόκειται στις πολιτικές που ασκούνται κεντρικά για την αποτροπή γενικά της δημογραφικής αποδυνάμωσης της χώρας.

Ωστόσο, αν εστιάσουμε στο εσωτερικό της Πιερίας αξίζει να αναφέρουμε δύο περιπτώσεις περιοχών οι οποίες παρουσιάζουν αισθητή μείωση του πληθυσμού τους, και για τις οποίες υπάρχει άμεση ανάγκη άσκησης πολιτικών για την ανάσχεση αυτού του φαινομένου.

Α. Η πρώτη περιοχή αφορά σε ολόκληρο τον Δήμο Πύδνας – Κολινδρού ο οποίος στην απογραφή του 2011 κατέγραψε 15.179 κατοίκους και σε αυτόν του 2021 12.531, δηλαδή μείωσε τον πληθυσμό του κατά 17,4%, ένα ποσοστό που δεν μπορεί να αγνοηθεί από όσους έχουν την ευθύνη της διοίκησης.

Β. Η δεύτερη περιοχή δεν φαίνεται στα αποτελέσματα της απογραφής γιατί αυτήν καταγράφει μόνο σε επίπεδο Δήμων, και αφορά όλη την ορεινή ζώνη του Δήμου Κατερίνης που, παρά το -3,4% που παρουσιάζει ως Δήμος στην πρόσφατη απογραφή και το οποίο είναι ίδιο με το εθνικό ποσοστό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που διαθέτουμε η ορεινή Πιερία μείωνε τον πληθυσμό της σε ποσοστό επίσης περίπου 20%.

Αμφότερες οι δύο παραπάνω περιοχές όλα τα τελευταία χρόνια μειώνουν σταθερά και με υψηλό ρυθμό τόσο τον πληθυσμό τους όσο και την οικονομική και παραγωγική τους δυνατότητα, και μέσα από παρεμβάσεις μας έχουν τονίσει την ανάγκη να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν εκεί ολοκληρωμένες πολιτικές ανάσχεσης αυτών των φαινομένων, ώστε να αποκατασταθεί η δημογραφική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητά τους.

Στην ίδια λογική, έχει αξία να μάθουμε και ποια έργα και δράσεις σχεδιάζονται και προτείνονται από τους Δήμους, την Αντιπεριφέρεια και την κυβέρνηση και τους βουλευτές της Πιερίας – εν όψει μάλιστα και των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουμε μπροστά μας όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το νέο ΕΣΠΑ και η νέα ΚΑΠ, ώστε να υποβοηθηθούν οι παραγωγικές και κοινωνικές λειτουργίες αυτών των περιοχών και να καταστούν ανθεκτικές και βιώσιμες.

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας