ΑΠΟΨΗ

Οι σφουγγοκωλάριοι

Ο σφουγγοκωλάριος ήταν υψηλό αξίωμα και επάγγελμα στην περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Δουλειά του να σκουπίζει τα οπίσθια των αυτοκρατόρων. Μόνο έμπιστα άτομα διοριζόταν στη θέση αυτή, αφού μπορούσαν να βρίσκονται κοντά στον αυτοκράτορα ακόμη και όταν αυτός ήταν γυμνός και άοπλος. Το επάγγελμα αυτό – όπως είναι αυτονόητο, εξέλειψε στις μέρες μας.

Στις μέρες μας συνέχισε να υπάρχει ως έκφραση που περιγράφει συγκεκριμένες συμπεριφορές ανθρώπων στην πολιτική ζωή του τόπου μας και όχι μόνο.

Ο σημερινός σφουγγοκωλάριος έχει το εξής γνώρισμα: Να «σκουπίζει» εξόφθαλμα και με περισσή τέχνη τα οπίσθια ισχυρών παραγόντων της πολιτικής μας ζωής, οικονομικά εύρωστους συμπολίτες μας και επιχειρηματίες που ασχολούνται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τα κοινά. Ο σφουγγοκωλάριος δεν είναι κατά ανάγκην πολιτικός, πιθανά όμως πολιτεύεται.

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα πως αποτελεί τη θρυαλλίδα του σάπιου πολιτικού συστήματος που επιβιώνει στις τοπικές κοινωνίες και μπορεί με μία λέξη να χαρακτηριστεί ως διαπλοκή.

Τελευταία υπάρχει και μια ακόμη περίπτωση, αιρετών που αλληλό- σφουγγίζονται με επιχειρηματίες. Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως κάποιοι από τους αιρετούς «το έχουν» αλλά οι καταστάσεις και ο στενός τους κύκλος, τους οδηγεί σε ατραπούς περίεργους. Από την στιγμή που ακολουθούν αυτούς τους δρόμους, δεν υπάρχει επιστροφή. Κι έτσι μια πολλά υποσχόμενα πολιτική καριέρα μπορεί να εξαφανιστεί στην γέννησή της.

Δεν ξέρω αν κάποιους σας θυμίζουν όλα αυτά, ξέρω όμως πως γίνονται παντού !

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας