ΙΣΤΟΡΙΑ - ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ

Η πρώτη ποτέ αναφορά στην εορτή των Χριστουγέννων στον ελληνικό τύπο

Έγινε στην εφημερίδα με τίτλο «Ἐφημερίδος» των αφών Μακριδών Πουλίου στο φύλλο της 30/12/1791 για την «θεία λειτουργία εἰς τὴν [τότε] νεοκτισθείσαν ἐκκλησίαν τῆς ἁγίας τριάδος» της Βιέννης την 25/12/1791

Η πρώτη ποτέ αναφορά στην εορτή των Χριστουγέννων στον ελληνικό τύπο είναι εκείνη της «Ἐφημερίδος» των αφών Μακριδών Πουλίου στο φύλλο της 30/12/1791 για την «θεία λειτουργία εἰς τὴν [τότε] νεοκτισθείσαν ἐκκλησίαν τῆς ἁγίας τριάδος» της Βιέννης την 25/12/1791.

Από την «Εφημερίδα» μαθαίνουμε ότι στη λειτουργία της 25/12/1971 στο ναό Αγ.Γεωργίου Βιέννης χοροστάτησαν οι:
Επίσκοπος Τεμεσβαρίου (Τιμισοάρας) Πέτρος Πέτροβικ (Πέταρ Πέτροβιτς)
Επίσκοπος Μπάτσκας (έδρα: Νόβι Σαντ) Ιωάννης Ιωαννοβίκ (Γιόβαν Γιοβάνοβιτς) της Σερβικής Εκκλησίας

Η θεία λειτουργία της 25/12/1791 στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Βιέννης ετελέσθη «παρόντων τῶν ἐπισήμων εὐγενεστάτων κ΄ χρησιμοτάτων γραικῶν, Ρουσσῶν κ΄ Ἰλλύρων, μὲ ὅλην τὴν, κατὰ τὸ τῆς ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας συνήθειον, παράταξιν»

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας