ΙΣΤΟΡΙΑ - ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ

Η πρώτη ιστορική αναφορά στο Λιτόχωρο το 1542

Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο (1542). Γκραβούρα της μονής

Βρίσκεται στο έγγραφο ίδρυσης / επισκευής της Μονής του Αγίου Διονυσίου, εκεί υπάρχει το όνομα του Λιτοχώρου και η ημερομηνία 1542 – Το έγγραφο σώζεται στο μουσείο της Μονής.

Το έγγραφο ίδρυσης / επισκευής της Μονής του Αγίου Διονυσίου (1542)

Το μοναστήρι ιδρύθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα από τον Άγιο Διονύσιο, όπως μας πληροφορούν οι βιογράφοι του, αλλά και ένα τουρκικό έγγραφο της 17/26 Απριλίου 1542 που βρίσκεται μέχρι σήμερα στην κατοχή της μονής. Το μοναστήρι αφιερώνεται αρχικά στην Αγία Τριάδα, και κατόπιν στο όνομα του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω.

Το οθωμανικό έγγραφο ονομάζεται “Τεμεσούκι” και αναφέρει αναλυτικά:

“Λόγος εκδόσεως του παρόντος είναι ο εξής:

Η Μονή της Αγἰας Τριάδος, κειμένη εν τη θέσει Ιτστιλασάρ του όρους Ολύμπου, εν τω βακουφικώ χωρίω Λιτόχωρον του καζά Γενί Σεχίρ, του βακουφίου του μακαρίτου Μουσταφά Πασά, ο Θεός ας καθιστά τον τάφον του φωτόλουστον, είναι Μονή υφισταμένη από αρχαιοτάτων χρόνων, ήτις όμως κατεστράφη.

Ο φέρων το παρόν γράμμα μοναχός Διονύσιος εζήτησε να επισκευάση και επαναφέρη αυτήν εις την παλαιάν της κατάστασιν και ρυθμόν. Τα μέρη τα οποία είναι χέρσα, ακαλλιέργητα και εγκαταλελειμμένα και συνορεύοντα με σύνορα αρχόμενα αφ’ενός από του λάκκου, του ρέοντος πλησίον της Μονής, με την ρίζαν δε της πεύκης εκ της οποίας αναβρύει νερόν και με το μέρος το καλούμενον Κυριακού Ράχη δισαβαίνουσι τον ρηθέντα λάκκον και την πέτραν την γνωστήν υπό το όνομα Σπήλαιον, ανήκουσιν εις την μονήν ταύτην, επί τω τέλει όπως επισκευάζωσι και επαναφέρωσι την Μονήνταύτην και τα πέριξ αυτής οικήματα εις τον αρχαίον αυτής ρυθμόν καιδίδωσι κατ’έτος και κατ’αποκοπήν ….άσπρα έναντι του εις το βακούφιον οφειλομένου και ανήκοντος νομίμου φόρου δεκάτης και λοιπών ειθισμένων δασμών και τελών.

Εφ΄ ώ συνετάχθη ο παρών τίτλος (τεμεσούκι) και εδόθη εις χείρας αυτού, ίνα εν δεδομένη ανάγκη χρησιμοποιήση αυτός ως αποδεικτικόν”

Εγράφη κατά τας αρχάς του μηνός Μουχαρέμ του έτους 949 [1542]

Μετάφραση Μαμζορίδη του 1934, με διορθώσεις Βασδραβέλλη του 1960

Το όνομα “Λιτόχωρο” στην Οθωμανική (από το έγγραφο) Litohor ή Letohor

About the author

Ιωάννης Ζ. Παπαζαχαρίας

Γεννήθηκε τον Σεπτέμβρη του '76 στη Θεσσαλονίκη.
Μεγάλωσε στο Λιτόχωρο του Ολύμπου.
Σπούδασε Δασολογία στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη.
Τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία τα έκανε με το dionolympos blogspot που στην συνέχεια εξέλιξε στο site "Τα Ολύμπια Νέα".
Αρθρογραφεί πολιτικά, σχολιάζει τις εξελίξεις και έχει ως στόχο να αναδείξει την ιστορία του τόπου του με τους πραγματικούς πρωταγωνιστές στο προσκήνιο.
Δεν του αρέσει να φαίνεται, κάνει τη δουλειά του ήρεμα και αθόρυβα...
Αγαπά καθετί Ελληνικό, ασχολείται με την γενεαλογία και τις γεύσεις (κάτι που του έμεινε από την ενασχόλησή του στο παρελθόν).
Η ενασχόλησή του με τον αθλητισμό περιγράφεται με μία μόνο λέξη: ΑΡΗΣ!
Από το 2017 κατοικεί στην Κατερίνη.
Είναι πατέρας της Κορτέσσας, του Ζαχαρία και του Δημήτρη.
Επικοινωνήστε μαζί του στο ipapazacharias@gmail.com

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας

Πρόσφατα άρθρα