ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σύλλογος Ανατολικορωμυλιώτων Κορινού | Αναβίωση εθίμου “Κουρμπάνι”

Το Σάββατο 21 Μάϊου 2022 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 19.30

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ