ΙΣΤΟΡΙΑ – ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ

Σαν τέτοια ώρα στο βουνό ο Παύλος πληγωμένος, μες στο νερό του αυλακιού ήτανε ξαπλωμένος

Σαν σήμερα το 1904 δολοφονήθηκε στη Μακεδονία το σύμβολο του Μακεδονικού Αγώνα, ο Παύλος Μελάς Μνημόσυνο στον Παύλο που παράτησε γυναίκα και παιδιά στην Αθήνα...