ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Παρέμβαση Χατζηχριστοδούλου προς τον Υπουργό Οικονομικών για την υπερσυσσώρευση οφειλών προς τις ΔΟΥ

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου: «Μόνο με την αναγκαία χρονική επέκταση  των καταβολών συγχρόνως με τη γενναία έκπτωση επί των οφειλών είναι δυνατόν να αποφευχθεί...

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερική Αναπτυξιακή | Υποβολή προτάσεων δημοσίων έργων στο πλαίσιο τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου η υποβολή προτάσεων για την πρόσκληση με θέμα «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών »...

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Επιμελητήριο Πιερίας | Απόφαση των ελληνικών τραπεζών να παρατείνουν τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και ιδιωτών

Το Επιμελητήριο Πιερίας συμβάλλοντας στην υλοποίηση μίας ακόμη σημαντικής του πρότασης, που υποβλήθηκε στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και στην Τράπεζα της...